Toán lớp 4 trang 27 28 Tìm số trung bình cộng

Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 4: Tìm số trung bình cộng với hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 4. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được số trung bình cộng của nhiều số, cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. Sau đây mời các em cùng tham khảo để học toán lớp 4 tốt hơn.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 26 Luyện tập

I. Toán lớp 4 trang 27

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Hướng dẫn giải bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 27) chi tiết cho từng câu hỏi để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Giải toán lớp 4 trang 27 bài 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52

b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39

d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Phương pháp giải
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án bài 1

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Giải toán lớp 4 trang 27 bài 2

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải
Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Đáp án bài 2

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Giải toán lớp 4 trang 27 bài 3

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

Phương pháp giải
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án bài 3

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Các bạn tham khảo Lời giải VBT tương ứng có đáp án chi tiết cho từng bài tập sau đây: Giải vở bài tập Toán 4 bài 22: Tìm số trung bình cộng.

Chuyên mục Toán lớp 4 cung cấp đầy các bài giải của SGK cũng như VBT các bài học cả năm học của chương trình Toán 4.

 Tham khảo cách giải khác Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 28 Luyện tập

I. Toán lớp 4 trang 28

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 28)

Giải toán lớp 4 trang 28 bài 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96 ; 121 và 143

b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

Phương pháp giải
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án bài 1

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là: (96 + 121 + 43) : 3 = 120

b) Số trung bình cộng của 35;12; 24; 21 và 43 là (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Giải toán lớp 4 trang 28 bài 2

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người; 82 người; 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải
Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia tổng đó cho 3.

Đáp án bài 2

Trong 3 năm, trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

(96 + 82 + 71) : 3 = 83

Đáp số: 83 người

Giải toán lớp 4 trang 28 bài 3 

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải
Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học sinh rồi chia cho 5.

Đáp án bài 3

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là:

(138 + 132 + 130 + 136 + 134) : 5 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm

Giải toán lớp 4 trang 28 bài 4

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Phương pháp giải

- Tính số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô đầu chở được x 5.

- Tính số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô sau chở được x 4.

- Tính tổng số ô tô: 4 + 5 = 9 ô tô.

- Tính tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được + số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được.

- Tính số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 10 tạ.

Đáp án bài 4

Tổng số tạ thực phẩm 5 ô tô đi đầu chuyển được là:

5 × 36 = 180 (tạ)

Tổng số tạ thực phẩm 4 ô tô đi sau chuyển được là:

4 × 45 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

(180 + 180) : 9 = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn

Giải toán lớp 4 trang 28 bài 5

a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia

Phương pháp giải

- Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Đáp án bài 5

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 29, 31, 32 SGK Toán 4: Biểu đồ

Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 4: Tìm số trung bình cộng bao gồm lời giải phần Tìm số trung bình cộng và luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán tìm số trung bình cộng, các dạng Toán có lời văn, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 4

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 4: Tìm số trung bình cộng hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo bài giải bài tập Toán 4 khác:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

III. Video: Cách tìm trung bình cộng của dãy số cách đều

Đối với chương trình học lớp 4, để tiện cho việc soạn giáo án cũng như trao đổi các kinh nghiệm dạy học, các thầy cô tham khảo: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Các tài liệu tại đây đều được tải miễn phí về sử dụng và rất nhiều các bài giải bài tập và văn mẫu lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
514 150.960
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán 4 Xem thêm