Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 4 trang 69, 70, 71 Tìm số trung bình cộng Cánh diều

Toán lớp 4 trang 69, 70, 71 Tìm số trung bình cộng Cánh diều với hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập Toán lớp 4 Cánh Diều. Cùng luyện tập các bài tập dưới đây để tìm số trung bình cộng lớp 4.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 67, 68 Các tính chất của phép cộng Cánh diều

1. Giải Toán lớp 4 trang 69, 70, 71 Cánh Diều

1. Toán lớp 4 trang 69 Bài 1

Tìm số trung bình cộng của mỗi nhóm số sau:

a) 36 và 48

b) 4, 3 và 8

c) 12, 23, 5 và 44

d) 35, 40, 45, 50 và 55

Hướng dẫn:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho số các số hạng.

Lời giải:

a) Số trung bình cộng của 36 và 48 là:

(36 + 48) : 2 = 42

b) Số trung bình cộng của 4, 3 và 8 là:

(4 + 3 + 8) : 3 = 5

c) Số trung bình cộng của 12, 23, 5 và 44 là:

(12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21

d) Số trung bình cộng của 35, 40, 45, 50 và 55 là:

(35 + 40 + 45 + 50 + 55) : 5 = 45

2. Toán lớp 4 trang 70 Bài 2

Mai cân nặng 36 kg, Hưng cân nặng 37 kg, Lan cân nặng 33 kg, Duy cân nặng 38 kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

- Tìm tổng cân nặng của 4 bạn

- Cân nặng trung bình = tổng cân nặng của 4 bạn : 4

Lời giải:

Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là:

(36 + 37 + 33 + 38) : 4 = 36 (kg)

3. Toán lớp 4 trang 71 Bài 3

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, trong 4 năm liền, xã Hòa Bình làm thêm được các đoạn đường bê tông có chiều dài lần lượt là 15 km, 17 km, 22 km và 18 km. Hỏi trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được bao nhiêu ki-lô-mét đường bê tông?

Hướng dẫn:

- Tìm tổng số km đường bê tông làm được trong 4 năm

- Số km trung bình mỗi năm làm được = tổng số km đường bê tông làm được : 4

Lời giải:

Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được số ki-lô-mét đường bê tông là:

(15 + 17 + 22 + 18) : 4 = 18 (km)

Đáp số: 18 km

4. Toán lớp 4 trang 71 Bài 4

Hưng ghi lại thời gian đạp xe từ nhà đến trường trong 5 ngày liên tiếp và tính được thời gian đạp xe trung bình là 15 phút. Những nhận định nào sau đây sai?

a) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết đúng 15 phút.

b) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết ít hơn 15 phút.

c) Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết nhiều hơn 15 phút.

d) Có ngày Hưng đạp xe đến trường hết ít hơn 15 phút và có ngày Hưng đạp xe đến trường hết nhiều hơn 15 phút hoặc có ngày Hưng đạp xe đến trường hết đúng 15 phút.

Hướng dẫn:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho các số hạng.

Lời giải:

Các nhận xét a, b, c đều sai, chỉ có nhận xét d đúng.

5. Toán lớp 4 trang 71 Bài 5

a) Theo dõi thời gian đi từ nhà đến trường của em trong một tuần và tính trung bình thời gian để em đến trường mỗi ngày.

b) Kể một tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng.

Toán 4 CD

Hướng dẫn:

a) Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng tìm được chia cho các số hạng.

b) Kể một tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng.

Lời giải:

a) Em ghi chép lại thời gian đi từ nhà đến trường trong 1 tuần.

Sau 1 tuần em lấy kết quả đã theo dõi được để tính trung bình thời gian em đến trường mỗi ngày

b) Một tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng là:

- Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 2 của em là 9.

- Thời gian trung bình mỗi ngày em học Tiếng Anh là 45 phút.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 73 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Cánh diều

2. Lý thuyết Tìm số trung bình cộng

Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

Lý thuyết Tìm số trung bình cộng

Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4 = 10 (lít)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

10:2 = 5 (lít)

Đáp số: 5 lít dầu.

Nhận xét:

- Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

(6 + 4) : 2 = 5 (lít)

Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.

- Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can có 5 lít.

Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Tổng số học sinh của ba lớp là:

27 + 28 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

84:3 = 28 (học sinh)

Đáp số: 28 học sinh.

Nhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32.

Ta viết: (27 + 28 + 32) : 3 = 28.

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

>> Xem chi tiết: Lý thuyết Tìm số trung bình cộng

3. Video: Cách tìm trung bình cộng của dãy số cách đều

4. Trắc nghiệm: Tìm số trung bình cộng Cánh diều

..................

Ngoài Toán lớp 4 trang 69, 70, 71 Tìm số trung bình cộng Cánh diều. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ lời giải Toán lớp 4 Cánh DiềuVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
561 187.410
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Cánh diều

    Xem thêm