Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 4 bài 133: Hình thoi

Giải vở bài tập Toán 4 bài 133: Hình thoi là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 56, 57 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo nhận biết được hình thoi, xác định dấu hiệu để nhận biết hình thoi và áp dụng cách tính diện tích. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 bài 133 tập 2 - Câu 1

Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định tên của các hình đã cho.

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập toán lớp 4 bài 133 tập 2 - Câu 2

Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài 1

Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm:

Hai đường chéo của hình thoi .................. với nhau

Phương pháp giải:

Dùng ê ke đẻ kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau

Vở bài tập toán lớp 4 bài 133 tập 2 - Câu 3

Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Vẽ hình thoi dựa vào tính chất: Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập toán lớp 4 bài 133 tập 2 - Câu 4

Vẽ theo mẫu:

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ mẫu rồi vẽ lại tương tự như thế.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 134: Diện tích Hình thoi

Trắc nghiệm Hình thoi lớp 4

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 140, 141: Hình thoi.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
164
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm