Giải bài tập trang 159 SGK Toán 4: Thực hành Ứng dựng tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 4: Thực hành (tiếp theo)

Giải bài tập trang 159 SGK Toán 4: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách tính độ dài thật trên mặt đất, áp dụng vào thực tế đo lớp học,... Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ tiếp theo – SGK toán 4 (bài 1, 2 trang 159/SGK Toán 4)

Bài 1: Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50

Giải

+ Đổi 3m = 300cm

+ Tính độ dài thu nhỏ: 300 : 50 = 6 (cm)

+ Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm

Bài 2: Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ 1: 200

Giải

+ Đổi 8 m = 800cm, 6m = 600cm

+ Chiều dài hình chữ nhật thu nhỏ: 800 : 200 = 4 (cm)

+ Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ: 600 : 200 = 3 (cm)

+ Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm

Giải bài tập Toán 4

Đánh giá bài viết
77 12.993
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán 4 Xem thêm