Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 4 bài 139: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

Giải vở bài tập Toán 4 bài 139: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó trang 64 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án đầy đủ chi tiết giúp học sinh luyện tập cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64 - Câu 1

Tỉ số của hai số là \frac34. Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 4 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng của hai số trừ đi số bé).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước, có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Tóm tắt

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 64 Bài 139: Luyện tập

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số bé là:

658 : 7 × 3 = 282

Số lớn là:

658 – 282 = 376

Đáp số: Số bé là 282

Số lớn là 376.

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64 - Câu 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

         

Số lớn

         

Phương pháp giải:

Tìm số lớn và số bé theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Đáp án

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

6

26

280

576

1680

Số lớn

9

65

392

792

2100

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64 - Câu 3

Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Phương pháp giải

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều dài, chiều rộng theo các bước :

1. Vẽ sơ đồ: coi chiều rộng (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì chiều rộng (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng của hai số trừ đi số bé).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước, có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Ta có sơ đồ:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 +2 = 5 (phần)

Tổng của chiều dài, chiều rộng là:

630 : 2 = 315 (m)

Chiều rộng là:

315 : 5 × 2 = 126 (m)

Chiều dài là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số: Chiều dài 189m

Chiều rộng 126m

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 140: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó (tiếp theo)

.........................

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 148: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 cũng nắm chắc lý thuyết Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
403
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Thảo Ngọc Tthv
    Thảo Ngọc Tthv

    Hay quá

    Thích Phản hồi 01/04/22

Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

Xem thêm