Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giáo án bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Thư viện giáo án điện tử mẫu VnDoc xin gửi đến các bạn giáo án điện tử môn Toán lớp 4 bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Đây là bài giáo án điện tử Toán 4 rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cô và trò trong bài “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”, mời các bạn cùng tải về sử dụng.

BÀI: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

I. Mục tiêu

  • Giúp học sinh nhận biết dạng và biết cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
  • Học sinh thực hành giải toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
  • Học sinh yêu thích môn học, vận dụng bài học vào cuộc sống, rèn tính cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

  • Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định lớp: Cả lớp hát.

2. Kiểm tra bài cũ: “Giới thiệu tỉ số”.

- Tiết toán trước các em học bài gì?

- Gọi 2 học sinh lên bảng thực hiện.

Viết tỉ số của m và n, biết:

m = 5; n = 4

m = 1; n = 3

m = 2; n = 5

m = 4; n = 7

- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- Trong chương 5 các em sẽ được học tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số và tỉ lệ bản đồ.

- Vậy bạn nào cho cô biết tiết trước các em đã được học bài gì? Sau khi học bài tỉ số, cô có 1 bài toán muốn đố các em:

Tổng học sinh lớp 4/2 có 35 người, trong đó số bạn nam bằng 3/4 số bạn nữ. Hỏi lớp 4/2 có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Muốn tìm được 2 số đó thì hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu 1 dạng toán mới “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.

b. Các hoạt động:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài

*Bài toán 1:

- Nêu bài toán: Tổng của 2 số là 96. Tỉ số của 2 số đó là 3/5. Tìm 2 số đó.

- GV hướng dẫn học sinh phân tích đề:

  • Bài toán cho biết gì?
  • Bài toán yêu cầu gì?
  • Bạn nào cho cô biết ở đây đề bài cho tổng thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì?

- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tóm tắt:

  • Dựa vào tỉ số của 2 số, bạn nào cho cô biết số bé là bao nhiêu phần? số lớn bao nhiêu phần?
  • Tóm tắt sơ đồ đúng:

- HS hát.

HS trả lời.

HS thực hiện:

HS trả lời.

HS lắng nghe.

HS đọc bài toán 1.

Bài toán cho biết tổng 2 số là 96, tỉ số của 2 số là 3/5.

Yêu cầu tìm 2 số đó.

HS trả lời phép cộng.

Ta biểu diễn số bé thành 3 phần bằng nhau và số lớn bằng 5 phần như thế.

1 học sinh lên bảng vẽ, cả lớp vẽ vào giấy nháp.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
31
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm