Toán lớp 4 trang 35 Yến, tạ, tấn Cánh diều

Toán lớp 4 trang 35 Yến, tạ, tấn Cánh Diều được VnDoc sưu tầm và giải đáp cho từng câu hỏi SGK Toán lớp 4 Cánh Diều. Lời giải Toán lớp 4 này giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán 4. Mời các bạn cùng tham khảo sau đây.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 33, 34 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Cánh diều

Mục tiêu bài học:

Bài giảng sẽ giúp các con bổ sung các kiến thức, kĩ năng sau:

  • Giúp các con có thể đổi Yến- Tạ- Tấn- Kg một cách thành thạo
  • Giúp con hoàn thành các dạng bài tập đổi đơn vị đo khối lượng và ứng dụng được trong tình huống thực tế hàng ngày.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 YẾN, TẠ, TẤN (bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 23) chi tiết lời giải của từng bài tập sau đây:

1. Toán lớp 4 trang 35 Cánh Diều

1.1. Toán lớp 4 trang 35 Bài 1

Chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi con vật sau:

Toán lớp 4 trang 35 Cánh Diều

Hướng dẫn:

Ước lượng cân nặng mỗi con vật rồi chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp.

Lời giải:

Con mèo nặng 2 kg.

Con chó nặng 1 yến.

Con voi nặng 5 tấn.

Con hươu cao cổ nặng 9 tạ.

1.2. Toán lớp 4 trang 35 Bài 2

a) Số?

Toán lớp 4 trang 35 Cánh diều

b)

1 358 tấn + 416 tấn

7 850 yến – 1 940 yến

416 tạ × 4

8 472 tấn : 6

Hướng dẫn:

a) Áp dụng cách đổi:

1 yến = 10 kg ; 1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 kg ; 1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1 000 kg

b) Thực hiện phép tính với các số tự nhiên rồi viết thêm đơn vị đo khối lượng sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

a)

1 yến = 10 kg 1 tấn = 1 000 kg 40 kg = 4 yến

2 tạ = 200 kg 1 tấn = 100 yến 600 kg = 6 tạ

8 yến = 80 kg 20 yến = 2 tạ 7 000 kg = 7 tấn

5 tấn = 5 000 kg 30 tạ = 3 tấn 100 tạ = 10 tấn

b)

1 358 tấn + 416 tấn = 1 774 tấn

416 tạ × 4 = 1 664 tạ

7 850 yến – 1 940 yến = 5 910 yến

8 472 tấn : 6 = 1 412 tấn

2. Toán lớp 4 trang 36 Cánh Diều

2.1. Toán lớp 4 trang 36 Bài 3

Số?

Toán lớp 4 trang 36 Cánh Diều

Hướng dẫn:

Áp dụng cách đổi:

1 yến = 10 kg ; 1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 kg ; 1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1 000 kg

Lời giải:

a)

Tấn

Tạ

Yến

Kg

1 tấn = 10 tạ = 1 000 kg

1 tạ = 10 yến = 100 kg

1 yến = 10 kg

1 kg

b)

1 yến 8 kg = 10 kg + 8 kg = 18 kg

4 tạ 2 kg = 400 kg + 2 kg = 402 kg

1 tấn 25 kg = 1 000 kg + 25 kg = 1 025 kg

7 tấn 450 kg = 7 000 kg + 450 kg = 7 450 kg

2.2. Toán lớp 4 trang 36 Bài 4

Người ta dùng hai loại xe ô tô có trọng tải 3 tấn và 2 tấn để vận chuyển hết 13 tấn khoai. Em hãy liệt kê những cách vận chuyển có thể và lựa chọn cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất. Biết rằng mỗi chuyến vận chuyển xe phải chở đủ hàng theo trọng tải quy định.

Toán lớp 4 trang 36 Cánh diều

Lời giải:

Số chuyến xe ô tô có trọng tải 3 tấn

3

1

Số chuyến xe ô tô có trọng tải 2 tấn

2

5

Tổng số chuyến xe phải sử dụng

5

6

Cách vận chuyển sử dụng 3 xe có trọng tải 3 tấn và 2 xe có trọng tải 2 tấn là cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất.

2.3. Toán lớp 4 trang 36 Bài 5

Một chiếc ô tô khi chưa chở hàng có khối lượng của xe là 5 tấn. Hiện nay, trên xe đang chở 4 tấn 2 tạ hàng. Theo em, ô tô đó có được phép đi qua chiếc cầu bên không? Tại sao?

Toán lớp 4 trang 36 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

- Áp dụng cách đổi 1 tấn = 1 000 kg

- Tính tổng khối lượng của xe ô tô khi chở hàng = Khối lượng của xe + Khối lượng của hàng

- So sánh với cân nặng tối đa được phép đi qua cầu

Lời giải:

Đổi 5 tấn = 50 tạ

4 tấn = 40 tạ

Khối lượng của xe khi đang chở hàng là: 50 tạ + 40 tạ + 2 tạ = 92 tạ

Đổi: 10 tấn = 100 tạ

Vì 92 tạ < 100 tạ nên ô tô được phép đi qua chiếc cầu.

Trắc nghiệm: Yến, tạ, tấn Cánh Diều

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 37, 38 Giây Cánh diều

Ngoài Giải Toán lớp 4 trang 35 Yến, tạ, tấn Cánh diều. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ lời giải Toán lớp 4 Cánh DiềuVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
504 140.077
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Cánh diều

    Xem thêm