Toán lớp 4 trang 122 Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 4 này giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức nắm được cách so sánh hai phân khác mẫu số và áp dụng giải các bài tập liên quan. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo lời giải chi tiết toán 4 bài luyện tập so sánh 2 phân số khác mẫu số dưới đây.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4: So sánh hai phân số khác mẫu số

Hướng dẫn giải LUYỆN TẬP – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 122). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

1. Toán lớp 4 trang 122 luyện tập Bài 1

So sánh hai phân số:

a) \dfrac{5}{8} và \dfrac{7}{8}

b)\dfrac{15}{25} và \dfrac{4}{5}

c) \dfrac{9}{7} và \dfrac{9}{8}

d) \dfrac{11}{20} và \dfrac{6}{10}

Phương pháp giải:

- Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn hơn.

- Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

- Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Đáp án:

Các em so sánh như sau:

Với phân số không cùng mẫu số thì chúng ta phải xem có rút gọn được không.

Nếu rút gọn được thì rút gọn. Sau khi rút gọn nếu 2 phân số có cùng mẫu thì làm bước so sánh.

Nếu sau khi rút gọn, 2 phân số không cùng mẫu số thì phải quy đồng mẫu số.

a) Vì 5<8 nên \dfrac{5}{8} < \dfrac{7}{8}.

b) Rút gọn phân số : \dfrac{15}{25}=\dfrac{15 : 5}{25 : 5}= \dfrac{3}{5}

\dfrac{3}{5} < \dfrac{4}{5} nên \dfrac{15}{25}< \dfrac{4}{5}.

c) Quy đồng mẫu số hai phân số \dfrac{9}{7} và \dfrac{9}{8}:

\dfrac{9}{7}= \dfrac{9 \times8}{7\times8}=\dfrac{72}{56}; \dfrac{9}{8}= \dfrac{9 \times7}{8 \times 7}=\dfrac{63}{56}

\dfrac{72}{56} > \dfrac{63}{56}nên\dfrac{9}{7}> \dfrac{9}{8}.

d) Quy đồng mẫu số hai phân số\dfrac{11}{20} và \dfrac{6}{10}:

\dfrac{6}{10}= \dfrac{6 \times2}{10\times2}=\dfrac{12}{20} ; Giữ nguyên phân số \dfrac{11}{20}

\dfrac{11}{20}< \dfrac{12}{20}nên\dfrac{11}{20} < \dfrac{6}{10}.

2. Toán lớp 4 trang 122 luyện tập Bài 2

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 4

Hướng dẫn giải

Cách 1: Ta dùng phương pháp quy đồng mẫu số

Cách 2: Các em có thể dùng phương pháp so sánh với 1

Đáp án

a) Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số\displaystyle\frac{8}{7} và \displaystyle\frac{7}{8}

\displaystyle\frac{8}{7}= \frac{8\times8}{7\times8}=\frac{64}{56}; \displaystyle\frac{7}{8}= \frac{7\times7}{8\times7}=\frac{49}{56}

\displaystyle \frac{64}{56} > \frac{49}{56} nên\displaystyle\frac{8}{7} > \displaystyle\frac{7}{8}.

Cách 2: Ta có: \displaystyle\frac{8}{7}>1 ; \displaystyle\frac{7}{8}<1.

Do đó : \displaystyle\frac{8}{7}> \displaystyle\frac{7}{8}.

b) Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số \displaystyle\frac{9}{5} và \displaystyle\frac{5}{8} :

\displaystyle\frac{9}{5}= \frac{9\times8}{5\times8}=\frac{72}{40}; \displaystyle\frac{5}{8}= \frac{5\times5}{8\times5}=\frac{25}{40}

\displaystyle \frac{72}{40} > \frac{25}{40} nên \displaystyle\frac{9}{5} > \displaystyle\frac{5}{8}.

Cách 2: Ta có : \displaystyle {{9} \over {5}} > 1;\,\,\,{{5} \over {8}} < 1 .

Do đó : \displaystyle {{9} \over {5}} > {{5} \over {8}}.

c) Cách 1: Rút gọn hai phân số\displaystyle{{12} \over {16}} và \displaystyle{{28} \over {21}} ta có :

\displaystyle\frac{12}{16}= \frac{12:4}{16:4}=\frac{3}{4}; \displaystyle\frac{28}{21}= \frac{28:7}{21:7}=\frac{4}{3}.

Quy đồng mẫu số hai phân số\displaystyle\frac{3}{4} và \displaystyle\frac{4}{3} ta có:

\displaystyle\frac{3}{4}= \frac{3\times3}{4\times 3}=\frac{9}{12}; \displaystyle\frac{4}{3}= \frac{4\times4}{3\times4}=\frac{16}{12}

\displaystyle \frac{9}{12} < \frac{16}{12} nên \displaystyle\frac{3}{4} < \displaystyle\frac{4}{3}.

Do đó \displaystyle{{12} \over {16}}< \displaystyle{{28} \over {21}}.

Cách 2: Ta có : \displaystyle {{12} \over {16}} < 1;\,\,\,{{28} \over {21}} > 1 .

Do đó :\displaystyle {{28} \over {21}} > {{12} \over {16}} .

3. Toán lớp 4 trang 122 luyện tập Bài 3

So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánh\dfrac{4}{5} và \dfrac{4}{7}

Ta có: \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times7}{5\times7}=\dfrac{28}{35}\dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times5}{7\times5}=\dfrac{20}{35}.

\dfrac{28}{35} > \dfrac{20}{35} nên \dfrac{4}{5} >\dfrac{4}{7}.

Nhận xét:

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số: \dfrac{9}{11} và \dfrac{9}{14} ; \dfrac{8}{9} và \dfrac{8}{11}.

Đáp án

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 11 < 14 nên\dfrac{9}{11}> \dfrac{9}{14};

9 < 11 nên \dfrac{8}{9} > \dfrac{8}{11}.

4. Toán lớp 4 trang 122 luyện tập Bài 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)\dfrac{6}{7};\dfrac{4}{7};\dfrac{5}{7}.

b) \dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}.

Phương pháp giải:

So sánh các phân số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án

a) Ta có: 4 < 5 < 6 nên \dfrac{4}{7}<\dfrac{5}{7}<\dfrac{6}{7}.

Vậy các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:\dfrac{4}{7}; \dfrac{5}{7}; \dfrac{6}{7}.

b) Quy đồng mẫu số ba phân số \dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}, chọn mẫu số chung là 12.

\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\times4}{3\times4}=\dfrac{8}{12}; \dfrac{5}{6}=\dfrac{5\times2}{6\times2}=\dfrac{10}{12};

\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times3}{4\times3}=\dfrac{9}{12}

\dfrac{8}{12}<\dfrac{9}{12}< \dfrac{10}{12}nên\dfrac{2}{3}< \dfrac{3}{4}< \dfrac{5}{6}.

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: \dfrac{2}{3}; \dfrac{3}{4}; \dfrac{5}{6}.

5. Bài tập So sánh hai phân số khác mẫu số

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số

...............................................

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán 4 bài 110: Luyện tập So sánh hai phân số khác mẫu số hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
1.311 224.132
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm