Vở bài tập Toán lớp 4 bài 108 Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 4 bài 108: Luyện tập So sánh hai phân số cùng mẫu số trang 27, 28 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức luyện tập cách so sánh hai phân số cùng mẫu số, viết các phân số theo thứ tự. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số

Toán lớp 4 bài 108 phần Hướng dẫn giải bài tập trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2 bao gồm 5 câu hỏi và bài tập tự luyện. Các đáp án chi tiết từng bài tập bám sát chương trình học để các em học sinh so sánh đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con em mình học tập tại nhà theo các lời giải dưới đây:

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 108 Câu 1

Điền dấu (>,=,<) vào chỗ chấm:

\displaystyle{4 \over 5}....{2 \over 5}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{19} \over {20}}....{{21} \over {20}} \displaystyle\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{23} \over {30}}...\dfrac{17}{30}

\displaystyle{5 \over 7}...{6 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{37} \over {50}}...{{33} \over {50}} \displaystyle\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{35 \over 44}...{{41} \over {44}}

Phương pháp giải:

Trong hai phân số cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Đáp án

\displaystyle{4 \over 5}>{2 \over 5}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \; \, \quad \quad \quad {{{19}\over {20}}}<{{{21}\over {20}}}{\displaystyle }\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{23} \over {30}}>\dfrac{17}{30}

\displaystyle{5 \over 7}<{6 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{37} \over {50}}>{{33} \over {50}} \displaystyle\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{35 \over 44}<{{41} \over {44}}

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 108 Câu 2

Điền dấu (>,=,<) vào chỗ chấm:

\displaystyle{5 \over 9}...1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{11} \over 7}...1 \displaystyle\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{17} \over {18}}...1

\displaystyle1...{9 \over 5}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad1...{7 \over {11}} \displaystyle\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{18} \over {18}}...1

Phương pháp giải:

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Đáp án

\displaystyle{5 \over 9}<1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{11} \over 7}>1 \displaystyle\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \quad \quad \quad {{{17}\over {18}}}<1

\displaystyle1<{9 \over 5}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad1>{7 \over {11}} \displaystyle\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad\quad{{18} \over {18}}=1

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 108 Câu 3

a) Khoanh vào phân số lớn nhất

\displaystyle{3 \over 9};{5 \over 9};{1 \over 9};{7 \over 9};{4 \over 9}
b) Khoanh vào phân số bé nhất

\displaystyle{6 \over {11}};{9 \over {11}};{2 \over {11}};{8 \over {11}};{5 \over {11}}

Phương pháp giải:

So sánh các phân số đã cho rồi từ đó tìm phân số lớn nhất hoặc nhỏ nhất của mỗi dãy.

*) Áp dụng cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số:

Trong hai phân số cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Đáp án

a) So sánh các phân số ta có:

{\displaystyle {1\over 9}}<{{3\over 9}}<{{4\over 9}}<{{5\over 9}}<{{7\over 9}}

Vậy phân số lớn nhất là \displaystyle {{7} \over {9}}.

b) So sánh các phân số ta có:

{\displaystyle {2\over {11}}}<{{5\over {11}}}<{{6\over {11}}}<{{8\over {11}}}<{{9\over {11}}}

Vậy phân số bé nhất là\displaystyle {2 \over 11}.

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 108 Câu 4

Viết các phân số theo thứ tự:

\displaystyle{5 \over 8};{3 \over 8};{7 \over 8};{6 \over 8}

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các phân số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

*) Áp dụng cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số :

Trong hai phân số cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Đáp án

So sánh các phân số ta có:

\displaystyle{3 \over 8}<{5 \over 8}<{6 \over 8}<{7 \over 8}.

Vậy:

a) Các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \displaystyle{3 \over 8};{5 \over 8};{6 \over 8};{7 \over 8}.

b) Các phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:\displaystyle{7 \over 8};{6 \over 8};{5 \over 8};{3 \over 8}.

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 108 Câu 5

Nêu cách so sánh hai phân số \frac{5}{6}\frac{6}{5} (theo mẫu)

Mẫu: So sánh hai phân số \displaystyle{2 \over 3}\displaystyle{3 \over 2}

Ta có \displaystyle{2 \over 3}<1 ;\displaystyle{3 \over 2}> 1

Vậy: \displaystyle{2 \over 3} < {3 \over 2}.

Phương pháp giải:

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Đáp án

Ta có: \displaystyle{5 \over 6} <1 ; \displaystyle{6 \over 5}>1.

Vậy:\displaystyle{5 \over 6} < {6 \over 5}.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 108: Luyện tập So sánh hai phân số cùng mẫu số bao gồm lời giải và phương pháp giải chi tiết các câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về phân số, so sánh hai phân số khác mẫu số, viết thứ tự các phân số từ bé đến lớn và ngược lại, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học lớp 4. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 cũng nắm chắc lý thuyết Toán 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4: So sánh hai phân số cùng mẫu số hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn tập chất lượng nhất.

Chuyên mục Toán lớp 4 có đầy đủ nội dung các bài giải SGK cũng như VBT chi tiết cả năm học. Các em học sinh có thể theo dõi và tải về đối chiếu kết quả của từng bài tập tại đây.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc.
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Các tài liệu câu hỏi tại đây trả lời nhanh chóng, chính xác!

Đánh giá bài viết
261 37.878
Sắp xếp theo
    Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm