Toán lớp 4 trang 170 Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 trang 170: Ôn tập các phép tính với phân số bao gồm đáp án với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về phép cộng trừ nhân chia phân số, quy đồng phân số, dạng Toán tính nhanh, toán có lời văn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Ôn tập về các phép tính với Phân số (Tiếp theo) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 170/SGK Toán 4) dưới đây.

Bài trước:

Giải Toán lớp 4 trang 170 bài 1

Phân số thứ nhất là \frac45; phân số thứ hai là \frac27. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Phương pháp giải:

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Đáp án

Tính tổng: \dfrac{4}{5}+\dfrac{2}{7}=\dfrac{28}{35}+\dfrac{10}{35}= \dfrac{38}{35}

Tính hiệu:\dfrac{4}{5}-\dfrac{2}{7}= \dfrac{28}{35}- \dfrac{10}{35}= \dfrac{18}{35}

Tính tích: \dfrac{4}{5}\times \dfrac{2}{7}=\dfrac{8}{35}

Tính thương:\dfrac{4}{5}: \dfrac{2}{7}=\dfrac{4}{5}\times \dfrac{7}{2} = \dfrac{28}{10}= \dfrac{14}{5}

Giải Toán lớp 4 trang 170 bài 2

Số:

Toán lớp 4 trang 170

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

a) Số bị trừ = Hiệu + Số trừ;

Số trừ = Số bị trừ − Hiệu;

Hiệu = Số bị trừ − Số trừ.

b) Tích = Thừa số × Thừa số;

Thừa số = Tích : Thừa số đã biết.

Đáp án

Toán lớp 4 trang 170

Giải Toán lớp 4 trang 170 bài 3

Tính:

a)\dfrac{2}{3}+ \dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{4} ; \dfrac{2}{5}\times \dfrac{1}{2}: \dfrac{1}{3}; \dfrac{2}{9}: \dfrac{2}{9}\times \dfrac{1}{2} .

b)\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{2}+ \dfrac{1}{3} ; \dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{3}+ \dfrac{1}{4} ; \dfrac{2}{7}: \dfrac{2}{3}- \dfrac{1}{7}

Phương pháp giải

- Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có các phép cộng, phép trừ , phép nhân, phép chia thì ta thực hiện tính phép nhân, phép chia trước, thực hiện tính phép cộng, trừ sau.

Đáp án

a) \dfrac{2}{3}+ \dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{12}+ \dfrac{30}{12}- \dfrac{9}{12}=\dfrac{38}{12}- \dfrac{9}{12}= \dfrac{29}{12}

+) \dfrac{2}{5}\times \dfrac{1}{2}: \dfrac{1}{3} =\dfrac{2}{10}: \dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{5}: \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{5}\times \dfrac{3}{1}= \dfrac{3}{5}

+) \dfrac{2}{9}: \dfrac{2}{9}\times \dfrac{1}{2}= \dfrac{2}{9}\times \dfrac{9}{2} \times \dfrac{1}{2}= \dfrac{18}{18} \times \dfrac{1}{2} = 1 \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}

b) \dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{2}+ \dfrac{1}{3}= \dfrac{24}{30}- \dfrac{15}{30}+ \dfrac{10}{30}= \dfrac{9}{30}+ \dfrac{10}{30}= \dfrac{19}{30}

+) \dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{3}+ \dfrac{1}{4}= \dfrac{1}{6}+ \dfrac{1}{4}= \dfrac{2}{12}+ \dfrac{3}{12}= \dfrac{5}{12}

+) \dfrac{2}{7}: \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{7}= \dfrac{2}{7}\times \dfrac{3}{2}- \dfrac{1}{7}=\dfrac{6}{14}- \dfrac{1}{7} = \dfrac{3}{7}- \dfrac{1}{7}=\dfrac{2}{7}

Giải Toán lớp 4 trang 170 bài 4

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \frac25 bể; giờ thứ hai chảy được \frac25 bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng một nửa bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

Tóm tắt

Giờ thứ nhất: \frac25 bể

Giờ thứ hai: \frac25bể

a) Sau 2 giờ: .... bể?

b) Đã dùng: \frac{1}{2} bể

Còn lại: ... bể?

Phương pháp giải

- Số nước chảy vào bể sau 2 giờ = số nước chảy vào bể giờ thứ nhất + số nước chảy vào bể giờ thứ hai.

- Số nước còn lại = số nước ban đầu có trong bể - số nước đã dùng.

Đáp án

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được số phần bể là:

\dfrac{2}{5}+\dfrac{2}{5}= \dfrac{4}{5} (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng \frac12 bể là:

\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{2}= \dfrac{3}{10} (bể)

Đáp số: a) \dfrac{4}{5} bể;

b) \dfrac{3}{10} bể.

Đáp án:

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 4: Ôn tập về đại lượng

Toán lớp 4 trang 170 Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về phép cộng trừ, nhân chia phân số, giải toán có lời văn về phân số, ôn tập Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập cuối năm, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài giải bài tập Toán 4 SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 4 một cách toàn diện, mời các bạn xem Giải vở bài tập Toán 4 bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo).

Mời các bạn tham khảo các bài tập các phép tính với phân số

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
780 205.906
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm