Giải vở bài tập Toán 4 bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9

Giải vở bài tập Toán 4 bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9 trang 6 là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được các dấu hiệu chia hết cho 9, vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm bài tập. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

>> Chi tiết: Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 1

 Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các số chia hết cho 9 là: ……………

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án

+) Số 79 có tổng các chữ số là 7 + 9 = 16.

Mà 16 không chia hết cho 9 nên số 79 không chia hết cho 9.

+) Số 999 có tổng các chữ số là 9 + 9 + 9 = 27.

Mà 27 chia hết cho 9 nên số 999 chia hết cho 9.

+) Số 234 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 4 = 9.

Mà 9 chia hết cho 9 nên số 234 chia hết cho 9.

+) Số 9154 có tổng các chữ số là 9 + 1 + 5 + 4 = 19.

Mà 19 không chia hết cho 9 nên số 9154 không chia hết cho 9.

+) Số 2565 có tổng các chữ số là 2 + 5 + 6 + 5 = 18.

Mà 18 chia hết cho 9 nên số 2565 chia hết cho 9.

Trong các số 79 ; 999 ; 234 ; 9154 ; 2565 các số chia hết cho 9 là: 999 ; 234 ; 2565.

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 69 ; 702 ; 9257 ; 5452 ; 8720 ; 22 050 ; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: ……….

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không.

Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Đáp án

Trong các số 69; 702; 9257; 5452; 8720; 22 050; 30 179 các số không chia hết cho cho 9 là: 69; 9257; 5452; 8720; 30 179.

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 3

Viết vào chỗ chấm các số chia hết cho 9 thích hợp:

63 ; 72 ; …. ; ……….; 99 ; ……. ; 117.

Phương pháp giải:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Hai số liền nhau trong dãy số đã cho hơn kém nhau 9 đơn vị, từ đó tìm được các số còn thiếu để điền vào chỗ chấm.

Đáp án

Các số chia hết cho 9 thích hợp:

63 ; 72 ; 81 ; 90 ; 99 ; 108 ; 117.

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 4

Viết vào ô trống chữ số thích hợp để được số chia hết cho 9:

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 9

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
162 31.417
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

Xem thêm