Giải bài tập trang 166, 167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số

Giải bài tập trang 166, 167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập quy đồng, rút gọn phân số, sắp xếp số thứ tự các phân số. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết hướng dẫn giải bài Ôn tập về Phân số – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 trang 166-167/SGK Toán 4) dưới đây.

Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 bài 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2/5 là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào?

Giải bài tập ôn tập về phân số

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Đáp án:

Khoanh vào chữ C. Hình 3

Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 bài 2

Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập ôn tập về phân số

Đáp án:

Các em điền phân số thích hợp vào trục số như sau:

Giải bài tập ôn tập về phân số

Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 bài 3

Rút gọn các phân số:

\frac{12}{18} ; \frac{4}{40} ; \frac{18}{24} ; \frac{20}{35} ; \frac{60}{12}

Đáp án:

Các em rút gọn phân số như sau:

Giải bài tập ôn tập về phân số

Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 bài 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \frac{2}{5} và \frac{3}{7}

b) \frac{4}{15} và \frac{6}{45}

c) \frac{1}{2} ; \frac{1}{5} và \frac{1}{3}

Đáp án:

a) Chọn mẫu số chung là 5 x 7 = 35.

Giải bài tập ôn tập về phân số

b) Chọn mẫu số chung là 45:

Giải bài tập ôn tập về phân số

c) Chọn mẫu số chung là 2 x 5 x 3 = 30

Giải bài tập ôn tập về phân số

Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 bài 5

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

Giải bài tập ôn tập về phân số

Đáp án:

Nhận xét:

Giải bài tập ôn tập về phân số

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 167, 168 SGK Toán 4: Ôn tập các phép tính với phân số

Ngoài giải bài tập Toán 4 sách giáo khoa, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 nhằm giúp các bạn học tốt môn học này. Mời các bạn tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán 4 bài 159: Ôn tập về phân số.

Đánh giá bài viết
264 55.493
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm