Vở bài tập Toán 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2

Giải vở bài tập Toán 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2 là lời giải trang 3 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh nắm được dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2, cách nhận biết số chẵn, số lẻ, cách giải các bài tập liên quan đến chia hết cho 2 và không chia hết cho 2. Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 3 - Bài 1

Trong các số 65, 108, 79, 200; 904; 213; 7621; 6012; 98 717; 70 126:

a) Các số chia hết cho 2 là: …………………………………..

b) Các số không chia hết cho 2 là: ……………………………

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2.

Đáp án

a) Các số chia hết cho 2 là: 70 126; 108; 200; 904; 6012.

b) Các số không chia hết cho 2 là: 65; 79; 213; 98 717; 7621.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 3 - Bài 2

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 3 - Bài 3

a) Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

652 ; 654 ; 656; ….. ; …… ; 662 ; ….. ; …… ; 668.

b) Viết các số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

4569 ; 4571 ; 4573 ; ….;…….; 4579 ; 4581 ; 4583 ; 4585.

Phương pháp giải:

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

- Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Đáp án

a) 652; 654; 656; 658; 660; 662; 664; 666; 668.

b) 4569; 4571; 4573; 4575; 4577; 4579; 4581; 4583; 4585.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 3 - Bài 4

Với ba chữ số 6; 8; 5:

a) Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là:

b) Hãy viết các số lẻ có 3 chữ số, mối số có cả ba chữ số đó:

Phương pháp giải:

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

- Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Đáp án

a) Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là: 658; 856; 568; 586.

b) Hãy viết các số lẻ có 3 chữ số, mối số có cả ba chữ số đó: 685; 865.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2

Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Giải vở bài tập Toán 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2 có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập cách giải các dạng toán về chia hết, toán có lời văn, hệ thống lại các kiến thức Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
119 36.807
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm