Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Chương 3 - Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Chương 3 Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo ôn tập bài tập Toán lớp 4 theo chương. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 4 - Chương 3

Câu 115: Số nào sau đây chia hết cho 2

A. 57460

B. 63247

C. 49325

D. 47539

Câu 116: Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là những số nào?

A. 0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8

B. 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8

C. 0 ; 2 ; 4; 6 ; 9

D. 2 ; 7 ; 3; 6 ; 8

Câu 117: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

A. Số chia hết cho 2 có số tận cùng là số 9.

B. Số chia hết cho 2 là số lẻ.

C. Số chia hết cho 2 là số chẵn.

D. Câu A và B đúng.

Câu 118: Số nào sau đây chia hết cho 5?

A. 65478

B. 79684

C. 68326

D. 4975

Câu 119: Số chia hết cho 5 có số tận cùng là những số nào?

A. 0 ; 5

B. 0 ; 7

C. 5 ; 9

D. 5 ; 4

Câu 120: Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:

A. 5

B. 0

C. 4

D. 7

Câu 121: Số nào sau đây chia hết cho 9.

A. 66

B. 1249

C. 567

D. 467

Câu 122: Chữ số nào điền vào ô trống để được số chia hết cho 9.

5 □ 1

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 123: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

A. Số có tổng chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

B. Số chia hết cho 9 có số tận cùng là số 9.

C. Số chia hết cho 9 là số lẻ.

D. Cả câu B và C đều đúng.

Câu 124: Số nào sau đây không chia hết cho 9.

A. 64746

B. 43769

C. 278964

D. 53253

Câu 125: Điền số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 9.

a) 40 □ 35.

b) □248.

c) 579 □.

d) 68 □5.

Câu 126: Số nào sau đây không chia hết cho 3.

A. 4032

B. 6780

C. 2453

D. 1005

Câu 127: Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A. 6800

B. 571

C. 940

D. 2685

Câu 128: Điền chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3.

50 □

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu 129: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

a) Số 2562 chia hết cho 3 và 2. □

b) Số có số tận cùng bằng 5 thì chia hết cho 3. □

c) Số nào chia hết cho 9 thì chia hết cho 3. □

d) Số nào chia hết cho 3 thì có số tận cùng là 0. □

Câu 130: Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

a) 6 km2 = ……? m2

A. 6000 m2

B. 6000000 m2

C. 60000 m2

D. 600000 m2

b) 32 m2 25 dm2 = ………? dm2

A. 32025 dm2

B. 320025 dm2

C. 3225 dm2

D. 32250 dm2

c) 408 cm2 = ……… dm2 ………… cm2.

A. 40dm2 8cm2

B. 4 dm2 8 cm2

C. 4dm2 80cm2

D. 4 dm2 800 cm2

d) 4700 cm2 = ……… dm2.

A. 470000 dm2

B. 47000 dm2

C. 470 dm2

D. 47 dm2

Câu 131: Chọn phát biểu đúng.

A. Hình bình hành là hình có một góc bằng 90o.

B. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

C. Hình bình hành là hình có một cặp song song.

D. Hình bình hành là hình có 4 góc bằng nhau.

Câu 132: Diện tích hình bình hành ABCD là:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 9 cm2

B. 3 cm2

C. 18 cm2

D. 36 cm2

Câu 133: Cho hình bình hành có diện tích là 312 m2, đáy là 24 m. chiều cao hình bình hành đó là:

A. 17m

B. 30m

C. 37m

D. 13m

Câu 134: Cho hai hình vẽ bên. Chọn câu trả lời đúng.

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. Diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng diện tích hình thoi ABCD.

B. Diện tích hình chữ nhật MNPQ nhỏ hơn diện tích hình thoi ABCD.

C. Diện tích hình thoi ABCD nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật MNPQ.

D. Diện tích hình chữ nhật MNPQ gấp hai lần diện tích hình thoi ABCD.

Xem đáp án chi tiết tại file tải về

Trắc nghiệm Toán 4 - Chương 3 bao gồm 25 câu hệ thống toàn bộ kiến thức cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức ôn tập chuẩn bị cho các kì thi. Ngoài ra, các em học sinh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona luyện tập củng cố lại kiến thức.

Tổng hợp phiếu và đề ôn tập nghỉ Corona lớp 4

Đánh giá bài viết
65 5.845
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4

    Xem thêm