Bài tập Toán lớp 4: Tìm phân số của một số

Bài tập Toán lớp 4: Tìm phân số của một số được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến cách tìm phân số của một số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố và nâng cao thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 4, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 4: Tìm phân số của một số

A. Lý thuyết cần nhớ về tìm phân số của một số

+ Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số

+ VD: \frac{7}{8} của 24 là 24 \times \frac{7}{8} = 21

B. Bài tập vận dụng về tìm phân số của một số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: \frac{3}{4} của 52 là:

A. 39 B. 36 C. 30 D. 27

Câu 2: \frac{5}{9}của 72 là:

A.40 B.35 C. 45 D.30

Câu 3: \frac{1}{9}của 27m là:

A. 9m B. 6m C. 3m D. 5m

Câu 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 27m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta sử dụng 5/9 diện tích để trồng hoa, 1/6 diện tích để làm đường đi và phần diện tích còn lại để xây bể nước. Tính diện tích phần xây bể nước

A. 270m² B. 135m² C. 490m² D. 810m²

Câu 5: \frac{4}{7}của 252kg là:

A. 165kg B. 172kg C. 156kg D. 144kg

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Mẹ 49 tuổi ,tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Mẹ 36 tuổi ,tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

Bài 3: Bác An có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau. 1/3 Để đào ao phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m2. Tính diện tích thửa ruộng.

Bài 4: Hai kho có 360 tấn thóc. Nếu lấy 1/3 số thóc ở kho thứ nhất và 2/ 5 số thóc ở kho thứ 2 thì số thóc còn lại ở 2 kho bằng nhau.

a. Tính số thóc lúc đầu mỗi kho.

b. Hỏi đã lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc.

Bài 5: Hai bể chứa 4500 lít nước, người ta tháo ở bể thứ nhất 2/5 bể. Tháo ở bể thứ hai là 1/4 bể thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước.

Bài 6: Hai bể chứa 4500 lít nước . người ta tháo ở bể thứ nhất 500 lít .Tháo ở bể thứ hai là 1000 lít thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước.

C. Hướng dẫn giải bài tập về tìm phân số của một số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A C B D

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Tuổi của con là: 49 x 2/7 = 14 (tuổi)

Đáp số: 14 tuổi

Bài 2:

Tuổi của con hiện nay là: 36 : 6 = 6 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 36 - 6 = 30 (tuổi)

Khi tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ thì tuổi mẹ là: 30 : (3 - 1) = 15 (tuổi)

Sau số năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ là: 15 - 6 = 9 (năm)

Đáp số: 9 năm

Bài 3:

Số phần chỉ diện tích đường đi là: 1 - (1/2 + 1/3) = 1/6 (thửa ruộng)

Diện tích thửa ruộng là: 30 x 6 = 180m²

Đáp số: 180m²

Bài 4:

a. Số phần đã bị lấy đi là: 1/3 + 2/5 = 11/15 (số thóc)

Số phần còn lại là: 1 - 11/15 = 4/15 (số thóc)

Số thóc còn lại là: 360 x 4/15 = 96 (tấn)

Số thóc còn lại ở kho thứ nhất và thứ hai là: 96 : 2 = 48 (tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ nhất là: 48 : 1/3 = 144 (tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ hai là: 48 : 2/5 = 120 (tấn)

b. Số thóc đã lấy ra ở kho thứ nhất là: 144 - 48 = 96 (tấn)

Số thóc đã lấy ra ở kho thứ hai là: 120 - 48 = 72 (tấn)

Đáp số: a, 144 tấn, 120 tấn; b, 96 tấn, 72 tấn

Bài 5:

Số lít nước còn lại ở bể 1 là: 1 - 2/5 = 3/5 (bể)

Số lít nước còn lại ở bể 2 là: 1 - 1/4 = 3/4 (bể)

Theo đề bài thì hai bể bằng nhau nên 3/5 = 3/4

Gọi bể 1 là 5 phần thì bể 2 là 4 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 4 = 9 (phần)

Bể thứ nhất chứa là: 4500 : 9 x 5 = 2500 (lít)

Bể thứ hai chứa là: 4500 - 2500 = 2000 (lít)

Đáp số: bể 1 2500 lít, bể 2 2000 lít

Bài 6:

Bể thứ hai hơn bể thứ nhất số lít là: 1000 - 500 = 500 (lít)

Bể thứ nhất có số lít là: (4500 - 500) : 2 = 2000 (lít)

Bể thứ hai có số lít là: 2000 + 500 = 2500 (lít)

Đáp số: bể thứ nhất 2000 lít, bể thứ hai 2500 lít

D. Trắc nghiệm Tìm phân số của một số

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN , VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng.

------------

Đánh giá bài viết
47 44.278
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 4

Xem thêm