Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 2

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 2 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập phép cộng trừ tính nhẩm các số có 6 chữ số, toán có lời văn, viết số theo thứ tự tăng giảm, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các số sau, số nào không phải là số chẵn:

A. 5670B. 7659C. 7662D. 7678

Câu 2: Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau …. đơn vị

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 3: Cho biểu thức ( 24 + 26) × m. Với m = 3 thì biểu thức có giá trị là:

A. 100B.105C. 110D. 150

Câu 4: Số chẵn là những số:

A. chia hết cho 2

C. phải có chữ số 0 ở hàng đơn vị

B. không chia hết cho 2

D. luôn có hàng chục lớn hơn 2

Câu 5: Chu vi hình vuông có cạnh là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau (đơn vị cm) là:

A. 52cmB. 44C. 36cmD. 40cm

Câu 6: Cho biểu thức: A = m + m. Nếu tăng cả m và n thêm 10 đơn vị thì giá trị biểu thức A tăng lên bao nhiêu đơn vị?

A. 10B. 20C. 15D. 0

II. Tự luận:

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức 200 × a + 387

a. Với a = 5:

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

b. Với a = 8

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Bài 2: Điền tiếp vào dãy số sau:

a. 15320; 15322; 15324; …..….; …..….; …..….; …..….; …..….

b. 40115; …..….; 40119; …..….; 40123; …..….; …..….; …..….

c. 6085; 6080; 6075; …..….; …..….; …..….; …..….; …..….

Bài 3: Từ 4 thẻ số: 0; 7; 5; 8 em hãy lập các số chẵn và số lẻ có 4 chữ số khác nhau

…………………………………………………………………………………….......................………

…………………………………………………………………………………….......................………

…………………………………………………………………………………….......................………

…………………………………………………………………………………….......................………

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, chiều rộng là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau (đơn vị xăng-ti-mét). Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài giải:

…………………………………………………………………………………….......................………

…………………………………………………………………………………….......................………

…………………………………………………………………………………….......................………

…………………………………………………………………………………….......................………

…………………………………………………………………………………….......................………

>>Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 nâng cao Kết nối tri thức - Tuần 2

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức tuần 3

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức tuần 2 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
116
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

    Xem thêm