Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 17 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 17 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số lớn hơn hiệu của chúng là:

A. 10998

B. 9000

C. 1998

D. 19998

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Hiệu của hai số là 4675. Nếu thêm vào số trừ 986 đơn vị thì hiệu hai số khi đó là:

A. 3689

B. 5661

C. 3679

D. 5651

Câu 3. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt sau cách tính đúng và kết quả đúng

Trung bình cộng số cây của hai lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 28 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

A. (136 – 28) : 2 = 54 (cây)

136 – 54 = 82 (cây) ….

B. (136 + 28) : 2 = 82 (cây)

136 – 82 = 54 (cây) …

C. 136 x 2 = 272 (cây)

(272 – 28) : 2 = 122 (cây)

272 – 122 = 150 (cây) …

Câu 4. Tìm câu trả lời sai:

3456m2 là diện tích hình chữ nhật có:

A. Chiều dài 72m, chiều rộng 48m

B. Chiều dài 96m, chiều rộng 36m

C. Chiều dài 182m, chiều rộng 18m

D. Chiều dài 144m, chiều rộng 24m

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Viết số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 10 chữ số khác nhau. Tính tổng và hiệu của hai số vừa viết được.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Câu 2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 2479, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 2521, tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 2510. Tìm 3 số đó

……………………… ………………………

……………………… ………………………

……………………… ………………………

Câu 3. Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17

Phần I

Câu 1. C

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. C

Phần II

Câu 1.

Số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau là 9876543210

Số bé nhất có 10 chữ số khác nhau là 1023456789

Tổng của 9876543210 + 1023456789 là:

9876543210 – 1023456789 = 8853086421

Câu 2.

Hai lần tổng của ba số là: 2479 + 2521 + 2510 = 7510

Tổng của ba số là: 7510 : 2 = 3755

Số thứ nhất là: 3755 – 2521 = 1234

Số thứ hai là: 2479 – 1234 = 1245

Đáp số: 1234 ; 1245 ; 1276

Câu 3

Nửa chu vi gấp chiều rộng số lần là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vì nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, mặt khác chiều dài hơn chiều rộng 18cm nên chiều rộng bằng 18cm

Chiều dài hình chữ nhật đó là: 18 x 2 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là : 36 x 18 = 648 (cm2)

Đáp số: 648 cm2

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
50 18.411
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm