Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 29 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 29 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 29 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán tỉ số, tỉ lệ bản đồ chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết bài tập cuối tuần Toán lớp 4.

1. Phiếu bài tập Toán tuần 29 lớp 4 Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tìm x và y biết: x + y = 3564; x : y = 4 : 5

A. x = 14256 ; y = 17820

B. x = 1584 ; y = 1980

C. x = 1986 ; y = 1588

D. x = 1598 ; y = 1976

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Tổng của hai phân số là \frac{8}{9}. Nếu thêm vào phân số bé \frac{1}{15}thì phân số lớn gấp đôi phân số bé. Tìm 2 phân số đó.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Đánh dấu x vào chỗ chấm đặt sau cách tính và kết quả đúng:

Mẹ hơn con 27 tuổi. Ba năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con . Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

A. 27 : (4 – 1) = 9 (tuổi)

9 + 27 = 36 (tuổi) …

B. 27 : (4 -1) – 3 = 6 (tuổi)

27 + 6 = 33 (tuổi) …

C. 27 : (4 – 1) + 3 = 12 (tuổi)

12 + 27 = 39 (tuổi) …

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) Hiệu hai số là số lớn nhất có 4 chữ số, tỉ số của 2 số là số nhỏ nhất có hai chữ số thì hai số đó là 1111 và 11110

   

b) a – b = 32 ; b = 9 : 5 thì a = 40 và b = 72

   

c) Tổng 2 số là số nhỏ nhất có 5 chữ số, tỉ số của 2 số là số lớn nhất có một chữ số. Hai số đó là 1000 và 9000

   

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng \frac{4}{9}chiều dài. Nếu thêm vào chiều rộng 10cm và bớt đi ở chiều dài 10cm thì hình chữ nhật đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

…………………………. …………………………..

…………………………. …………………………..

…………………………. …………………………..

…………………………. …………………………..

Câu 2. Cho phân số \frac{51}{78}. Nếu cùng bớt ở tử số và mẫu số đi cùng một số tự nhiên a thì ta được phân số mới có giá trị bằng \frac{5}{8}. Tìm số tự nhiên a

Bài giải

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

2. Đáp án Phiếu bài tập Toán tuần 29 lớp 4 Đề 2

Phần I

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3.

Chọn B. 27 : (4 – 1) -3 = 6 (tuổi)

27 + 6 = 33 (tuổi)

Câu 4.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

 

b)

 

X

c)

X

 

Phần II

Câu 1. Nếu thêm vào chiều rộng 10cm và bớt ở chiều dài 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là:

10 + 10 = 20 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 20 : 5 x 4 = 16 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 16 + 20 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 36 x 16 = 576 (cm2)

Đáp số: 576cm2

Câu 2. Hiệu của mẫu số và tử số của phân số là: 78 – 51 = 27

Nếu cùng bớt ở cả tử số và mẫu số đi cùng một số tự nhiên a thì hiệu của mẫu số và tử số không đổi (vẫn bằng 27) mà khi đó được phân số mới có giá trị bằng.

Tử số mới là: 27 : 3 x 5 = 45

Số tự nhiên a là: 51 – 45 = 6

Đáp số: a = 6

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Giải Toán lớp 4 tuần 29

Đánh giá bài viết
27 21.113
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm