Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 18 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán dấu hiệu chia hết, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Số lớn nhất có 5 chữ số là một số chia hết cho 2: …..

Câu 2. Chữ số điền vào dấu * là:

Cho 4525 < 45*5 < 4550

A. 1
B. 4
C. 7
D. 2

Câu 3: Đổi: 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút?

A. 135 phút

B. 215 phút

C. 605 phút

D. 90 phút

Câu 4. Số dưới đây có chữ số 3 mang giá trị 30 000 là:

A. 27 230

B. 14 254 300

C. 903 487

D. 530 000

Câu 5: Bác Hồ sinh năm 1890. Năm đó thuộc vào thế kỉ……

A. XVIII

B. XIX

C. XVI

D. XXI

Câu 6: Đổi đơn vị đo: 14 tấn 3 yến = ……. kg

A. 143

B. 14003

C. 14 030

D. 1403

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Mẹ mua cho Huệ 5 quyển vở, mỗi quyển giá 9000 đồng và 1 chiếc bút máy có giá 30 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 200 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

Câu 2. Đặt tính rồi tính

356 154 + 167 065

729 445 – 51 966

31 107 × 3

31 620 : 4

Bài 3: Có hai xe chở gạo. Xe thứ nhất chở 7 bao gạo, mỗi bao nặng 24kg. Xe thứ hai chở 9 bao gạo, mỗi bao nặng 19kg. Tính tổng số gạo 2 xe chở được?

Câu 4: Với a = 2, m = 5 và n = 105, hãy tính giá trị của biểu thức:

1) a × m + n

2) n : m × 2

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

(Đáp án có trong file tải về)

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
93
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 18