Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 18 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 18 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán dấu hiệu chia hết, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là một số chia hết cho 9 …

b) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là một số chia hết cho 3 …

c) Số lớn nhất có 5 chữ số là một số chia hết cho cả 2; 5 và 9 …

d) Số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau là một số chia hết cho cả 2, 5 và 9 …

Câu 2. khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Cho 4525 < 45*5 < 4550 và số 45*5 chia hết cho 3

Chữ số điền vào dấu * là:

A. 1

B. 4

C. 7

D. 2

b) Các số có ba chữ số giống nhau chia hết cho 9 là:

A. 111; 222; 333

B. 666; 777; 888

C. 444; 555; 999

D. 333; 666; 999

Câu 3. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Tìm câu trả lời sai

A. Số 3865 chia hết cho 5

B. Số 20340 chia hết cho cả 2; 5 và 9

C. Số 92754 chia hết cho 5 và 9

D. Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 5 và 9 là: 99990

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Hãy chứng tỏ rằng tích của 5 số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng chia hết cho 5

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 2. Mẹ Xuân mua 15 quyển vở và 3 cái bút. Mẹ Xuân đưa cho cô bán hàng 3 tờ giấy bạc loại 50000 đồng. Cô bán hàng trả lại mẹ Xuân 40000 đồng. Hỏi cô bán hàng tính đúng hay sai?

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 3. Khi thực hiện phép nhân: 29 x 36 x 11 x 13 x17, Hoa đã tính đúng nhưng do sơ ý Hoa đã làm rớt một giọt mực vào kết quả làm cho một chữ số của kết quả bị phủ mực không nhìn thấy. Em hãy tìm chữ số đó. (Kết quả Hoa tính là: 25*7964)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 4: Trong một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Số chia là?

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 - Đề 2

Phần I

Câu 1.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Câu 2.

a) B

b) D

Câu 3.

(A; 2)

(B; 4)

(C; 1)

(D; 3)

Câu 4. C

Phần II

Câu 1. Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là a, a + 1, a + 2, a + 3, a + 4

- Nếu a chia hết cho 5 thì a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 1 thì a + 4 chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 2 thì a + 3 chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 3 thì a + 2 chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

- Nếu a chia cho 5 dư 4 thì a + 1 chia hết cho 5, do đó:

a x (a + 1) x (a + 2) x (a + 3) x (a + 4) chia hết cho 5

Vậy tích của 5 số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng chia hết cho 5

Câu 2. Giả sử cô bán hàng tính đúng thì số tiền mẹ Xuân phải trả là:

50000 x 3 – 40000 = 110000 (đồng)

Vì 15 và 3 đều chia hết cho 3 nên số tiền mua 15 quyển vở và số tiền mua 3 cái bút chì chia hết cho 3. Do đó số tiền mẹ Xuân phải trả là số chia hết cho 3.

Số 110000 không chia hết cho 3 nên điều giả sử trên là sai hay cô bán hàng tính sai.

Câu 3. Số 36 chia hết cho 9 nên tích là số chia hết cho 9 hay 25*7964 chia hết cho 9.

Vậy 2 + 5 + * + 7 + 9 + 6 + 4 chia hết cho 9

Hay 33 + * chia hết cho 9. Do đó * = 3

Câu 4: 48

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
90 20.281
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm