Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 10 - Đề 2 - Ôn thi giữa học kì 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập số tự nhiên, ôn thi giữa học kì 1.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là:

A. 11052

B. 1128

C. 3687

D. 3681

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm cạnh cách tính hợp lý nhất:

A. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 4) x (9 x 7)

= 100 x 63

= 6300 …

B. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 9) x 4 x 7

= 225 x 4 x 7

= 900 x 7

= 6300 …

C. 25 x 9 x 4 x 7 = 25 x (9 x 4 x 7)

= 25 x 252

= 5 x 252 x 5

= 1260 x 5

= 6300 …

D. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 7) x 9 x 4

= 175 x 9 x 4

= 1575 x 4

= 6300 …

Câu 3. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho bốn chữ số a, b, c, d khác nhau và khác 0. Lập số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số gồm các chữ số này. Tổng của hai số lập được là 8558.

Tính a + b + c + d.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 2. Khi nhân một số với 1236, Tâm đã viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 nên tích tăng thêm 15 đơn vị. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 3. Tìm các số tự nhiên a biết:

35634 x a < 142535

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 4: Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Câu 5: Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Trong sân, người ta đào 9 hố hình vuông cạnh 3 dm để trồng cây. Hỏi diện tích còn lại trên sân là bao nhiêu?

Câu 6: Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Phần I

Câu 1. A

Câu 2. Chọn A

Câu 3. (A ; 3) (B ; 4) (C ; 1) (D ; 2)

Phần II

Câu 1. Giả sử 4 chữ số đó là a ; b ; c ; d (a < b < c < d và a > 0 )

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là abcd.

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là dcba

Theo bài ra ta có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Ta có : d + a = 8 và c + b = 5 nên a + b + c + d = 8 + 5 = 13

Đáp số: a + b + c + d = 13

Câu 2. Khi viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 thì số này tăng thêm số đơn vị là:

9 – 6 = 3

Vì thừa số thứ 2 tăng thêm 3 đơn vị nên tích tăng lên 3 lần thừa số thứ nhất. Vậy 3 lần thừa số thứ nhất là 15

Thừa số thứ nhất là:

15 : 3 = 5

Tích đúng là:

5 x 1236 = 6180

Câu 3.

– Nếu a = 0 thì 35634 x a = 35634 x 0 = 0 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 1 thì 35634 x a = 35634 x 1= 35634 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 2 thì 35634 x a = 35634 x 2 = 71268 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 3 thì 35634 x a = 35634 x 3 = 106902 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 4 thì 35634 x a = 35634 x 4 = 142536 > 142535 (loại)

Câu 4:

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

Câu 5

Đổi: 3m = 30dm

Chiều dài hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

Diện tích 1 hố trồng cây hình vuông là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích sân trường còn lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 6:

Bài giải

Ta có: 1 năm thường có 365 ngày, 1 năm nhuận có 366 ngày ( tháng 2 có 29 ngày). Mà cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận, nhưng năm 2016 (năm nhuận) đã qua tháng 2, nên trong vòng 60 năm nữa có 60 : 4 = 15 năm nhuận, nên số năm thường là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa có tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà 1 tuần lễ có 7 ngày, nên ta có số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) và dư 5 ngày

Vậy 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba thì 60 năm nữa ngày 8 tháng 3 sẽ là chủ nhật.

............

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải. 

Tham khảo thêm

Đánh giá bài viết
19 21.282
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm