Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 15 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 15 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) 7740 : 36 = ?

A. 214 (dư 36)

B. 215

C. 2141

D. 213 (dư 72)

b) 15880 : 63 = ?

A. 2511 (dư 4)

B. 251 (dư 67)

C. 252 (dư 4)

D. 252 (dư 3)

Câu 2. Nối mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

A. 138 sản phẩm

B. 135 sản phẩm

C. 140 sản phẩm

D. 139 sản phẩm

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng cách hợp lý:

a) (150 x 35 x 10) : 25

…………………………

…………………………

…………………………
b) ( 450 x 480 x 44) : (15 x 12 x 11)

…………………………

…………………………

…………………………

Câu 2. Tìm x:

a) X x 15 + X x 13 = 560 x 45

…………………………

…………………………

…………………………
b) X x 125 – X x 73 = 1196

…………………………

…………………………

…………………………

Câu 3. Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 416

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 4. Tìm số bị chia bé nhất để thương bằng 945 và số dư là 17

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 5: Điền vào chỗ chấm:

a. Khi chia 347 cho 24, ta được thương là ..........và số dư là :........

b. Trong phép chia 4347 : 23 = 189, ta gọi số 4347 là ......................,; 23 là số .................. và ............. là thương.

c. Trong phép chia 1496 : 47 = 31 (dư 39) ta có: số ............ là số bị chia; 47 là ................... ; ............ là thương và 39 gọi là số.............

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15

Phần I

Câu 1.

a) B

b) C

Câu 2. (A ; 3) (B ; 1) (C ; 4) (D ; 2)

Câu 3. A

Phần II

Câu 1.

a) (150 x 35 x 10) : 25

= (150 : 25) x (35 x 10)

= 6 x 350

= 2100

b) (450 x 480 x 44) : (15 x 12 x 11)

= (450 : 15) x (480 : 12) x (44 : 11)

= 30 x 40 x 4

= 4800

Câu 2.

a) X x 15 + X x 13 = 560 x 45

X x (15 + 13 ) = 25200

X x 28 = 25200

X = 25200 : 28

X = 900

b) X x 125 – X x 73 = 1196

X x ( 125 – 73 ) = 1196

X x 52 = 1196

X = 1196 : 52

X = 23

Câu 3. Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số phải tìm thì được số lớn hơn số đó 300 đơn vị

Số phải tìm là: (416 – 300) : 2 = 58

Đáp số: 58

Câu 4. Số bị chia bé nhất khi số chia bé nhất. Do đó số chia trong phép chia đó là:

17 + 1 = 18

Số bị chia là: 18 x 945 + 17 = 17027

Đáp số: 17027

Câu 5:

Điền vào chỗ chấm:

a. Khi chia 347 cho 24, ta được thương là 14 và số dư là 11

b. Trong phép chia 4347 : 23 = 189, ta gọi số 4347 là số bị chia; 23 là số số chia189 là thương.

c. Trong phép chia 1496 : 47 = 31 (dư 39) ta có: số 1496 là số bị chia; 47 là số chia ; 31 là thương và 39 gọi là số

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải. 

Đánh giá bài viết
54 24.112
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm