Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 28 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 28 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 28 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 phân số, hình thoi chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết. 

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài 15cm

a) Tỉ số của chiều rộng và tổng chiều dài, chiều rộng là \frac{7}{15}

b) Tỉ số của chiều dài và tổng chiều dài, chiều rộng là \frac{15}{22}

c) Tỉ số của chiều rộng và nửa chu vi là \frac{7}{22}

d) Tỉ số của chiều dài và chu vi là \frac{15}{44}

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Số đó là:

A. 39

B. 93

C. 26

D. 62

Câu 3. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh cách tính và kết quả đúng

Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai. Tìm hai số đó:

A. 35 : (2 + 3) x 2 = 14                B. 35 : (2 +3) x 3 = 21

35 – 14 = 21 …                              35 – 21 = 14 …

C. 35 : (3 – 2) x 2 = 70                  D. 35 x 2 = 70 ; 70 : (2 + 3) x 2 = 28

70 – 35 = 35 …                               70 – 28 = 42 …

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Trong phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 4A và lớp 4B góp được 50kg giấy vụn. Tìm số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng \frac{4}{7}số giấy vụn của lớp 4A bằng \frac{8}{11}số giấy vụn của lớp 4B.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 2. Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13591

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28

Phần I

Câu 1.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) Đ

Câu 2. B

Câu 3. Chọn D.

35 x 2 = 70

70 : (2 + 3) x 2 = 28

70 – 28 = 42

Phần II

Câu 1.

Đổi \frac{4}{7}=\frac{8}{14}

\frac{4}{7}số giấy vụn của lớp 4A bằng \frac{8}{11}số giấy vụn của lớp 4B hay \frac{8}{14} số giấy vụn của lớp 4A bằng \frac{8}{11} số giấy vụn của lớp 4B nên nếu coi số giấy vụn của lớp 4A là 14 phần bằng nhau thì số giấy vụn của lớp 4B là 11 phần như thế

Số giấy vụn của lớp 4A là: 50 : (14 + 11) x 14 = 28 (kg)

Số giấy vụn của lớp 4B là: 50 – 28 = 22 (kg)

Đáp số: Lớp 4A: 28kg giấy vụn; Lớp 4B: 22kg giấy vụn

Câu 2.

Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số cần tìm thì được số mới, vậy số mới gấp số cần tìm 10 lần và cộng thêm 6 đơn vị. Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Số cần tìm là: (13591 – 6) : (1 + 10) = 1235

Đáp số: 1235

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Giải Toán lớp 4 tuần 28

Đánh giá bài viết
26 17.575
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm