Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 6 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 6 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, giá trị của các chữ số, Toán trung bình cộng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà chữ số hàng nghìn là 2 là:

A. 2000

B. 2987

C. 2999

D. 2013

b) Giá trị của chữ số 3 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:

A. 30000

B. 3000

C. 300

D. 30

Câu 2. Khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Bắt đầu từ năm 2000 đến hết năm 2040 có số năm nhuận là:

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

b) Tháng Hai của năm nhuận có số ngày là:

A. 30

B. 31

C. 29

D. 28

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a ) Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lẻ bé nhất có 3 chữ số là 5050 …

b ) Trung bình cộng của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số là 4494 …

c) Trung bình cộng của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là 49894 …

d) Trung bình cộng của số bé nhất có 3 chữ số, số bé nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số là 3700 …

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) Tổng của số lẻ bé nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số là 11000

b) Tổng của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất

có 4 chữ số khác nhau là 11022

c) Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số đều là chẵn và số bé nhất có 4 chữ số đều là lẻ là 7777

d) Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số lớn nhất có 4 chữ số đều là chẵn là 988

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số, biết tổng bốn chữ số bằng 10 và chữ số hàng nghìn là chữ số chẵn nhỏ nhất.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Câu 2. Một đội gồm 3 tổ tham gia sửa đường. Tổ I sửa được nhiều hơn trung bình cộng số mét đường của cả ba tổ là 12m. Tổ II sửa được nhiều hơn trung bình cộng số mét đường của tổ III và tổ II là 8m. Tổ III sửa được 60m đường. Hỏi cả đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài giải

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Câu 3. Không thực hiện phép tính, hãy tìm x:

(x + 2138) x 4 = (2076 + 2138) x 4

Bài giải

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 - Đề 2

Phần I

Câu 1.

a) B

b) C

Câu 2.

a) D

b) C

Câu 3.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) Đ

Câu 4.

Câu

Đúng

Sai

a

X

b

X

c

X

d

X

Phần II.

Câu 1. Số có 4 chữ số thì chữ số hàng nghìn là hàng cao nhất do đó chữ số hàng nghìn phải khác 0. Chữ số hàng nghìn là chữ số chẵn bé nhất nên chữ số hàng nghìn là 2. Số có 4 chữ số cần tìm có dạng 2***.

Để 2*** bé nhất thì chữ số hàng trăm và hàng chục bé nhất. Do đó chữ số hàng trăm và hàng chục là 0.

Chữ số hàng đơn vị là:

10 = 2 – 8

Số cần tìm là 2008.

Câu 2. Ta có sơ đồ 1:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Tổ II sửa được số mét đường là:

60 + 8 + 8 = 76 (m)

Ta có sơ đồ 2:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Trung bình cộng số mét đường của cả ba tổ là:

(76 + 60 + 12) : 2 = 74 (m)

Cả ba tổ sửa được số mét đường là:

74 x 3 = 222 (m)

Đáp số: 222 m đường

Câu 3. (x + 2138) x 4 = (2076 + 2138) x 4

Hai tích bằng nhau, hai tích có một thừa số bằng nhau (bằng 4) nên thừa số kia bằng nhau. Vậy:

x + 2138 = 2076 + 2138

Hai tổng bằng nhau, hai tổng có một số hạng bằng nhau (bằng 2138) nên số hạng kia bằng nhau. Vậy x = 2076

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
32 23.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm