Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 12

Phiếu bài tập Toán lớp 4 tuần 12 Kết nối tri thức

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 12 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

Bài tập Toán lớp 4 KNTT Tuần 12

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất :

A. 128 x 35 + 128 x 65

= 128 x ( 35 + 65)

= 128 x 100

= 12800 …

B. 128 x 35 + 128 x 65

= 4480 + 8320

= 12800 …

Câu 3. Tổng hai số là 38, hiệu hai số là 16. Số lớn và số bé lần lượt là:

A. 20 và 18

B. 23 và 15

C. 27 và 11

D. 29 và 9

Câu 4. Không cần tính, hãy so sánh: 23 761 + 4231 …… 4231 + 23 761

A. >

B. =

C. <

D. không thể so sánh

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng hai cách

a) 20 + 70 + 30

Cách 1 :…………………………………….……..……..

…………………………………………….……..……...

…………………………………………….…………..…

Cách 2 :………………………………….……..………..

………………………..…………………….……………

……………………………………………….………..…

……………………………………………….………..…

b) 154 + 200 + 146

Cách 1 :…………………………………….……..…….

……………………………………………….…..……...

……………………………………………….………..…

Cách 2 :…………………………………….…..……….

………………………..……………………….………...

………………………………………………….……..…

………………………………………………….……..…

Câu 2. Điền số hoặc chữ cái thích hợp vào chỗ chấm:

37 + …….. = 45 + ……..

21 + (36 + 74) = (…………….) + 74

…… + 0 = …… + m

(x + y) + t = …… + (……. + t)

Câu 3. Lớp 4A và lớp 4B có tất cả 71 học sinh. Biết lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 5 học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Bài giải:

……………………………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………………………….…………………….

…………………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………….……………………………….

Câu 4. Nêu bài toán theo tóm tắt sau và giải bài toán đó.

Bài toán: …………………………………………………….……………………………………………………….

………………………………………………………………….………………………………………….

Bài giải:

…………………………………………………………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………….…………………….

……………………………………………………………………………………….…………………….

…………………………………………………………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………….……………………….

 

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 KNTT Tuần 12

(Đáp án có trong file tải về)

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 12 (Nâng cao)

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 13

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức tuần 12 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
105
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

Xem thêm
Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 12