Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 32 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 32 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 32 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất:

a) 125 x 4 x 80

= 500 x 80

= 40000 …

b) 125 x 4 x 80

= 125 x 320

= 40000 …

c) 125 x 4 x 80

= (25 x 4) x (5 x 80)

= 100 x 400

= 40000 …

d) 125 x 4 x 80

= 125 x 80 x 4

= 10000 x 4

= 40000 …

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Tích của số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số và số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 10302 …

b) Tích của số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 và số nhỏ nhất có 3 chữ số là 3330 …

c) Thương của số lớn nhất có 6 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là 10101 …

d) Thương của số nhỏ nhất có 5 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là 125 …

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

Nếu bớt số lớn đi 87 đơn vị và thêm vào số bé 39 đơn vị thì số lớn vẫn hơn số bé 2008. Hiệu hai số ban đầu là:

A. 1882

B. 2134

C. 1960

D. 2056

Câu 4. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh đáp số đúng:

Hai kho có tất cả 16500kg lạc. nếu kho A nhập về số lạc đúng bằng số lạc đã có thì số lạc ở cả hai kho khi đó là 23616kg. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu ki-lô-gam lạc?

A. 7116kg, 9384kg …

B. 3558kg, 12942kg …

C. 7126kg, 9374 kg …

D. 14232kg, 2268kg …

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 801 x 67 + 34 x 801 – 801

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 2. Tính nhanh tổng sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 3. Khi nhân một số tự nhiên với 205 một bạn học sinh đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 22680 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

2. Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32

Phần I

Câu 1. d) 125 x 4 x 80 = 125 x 80 x 4

= 10000 x 4

= 40000 X

Câu 2.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Câu 3. B

Câu 4. A. 7116kg

9384 kg X

Phần II

Câu 1.

a) 739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4

= 739 x (2 + 1 + 3 + 4)

= 739 x 10

= 7390

b) 801 x 67 + 34 x 801 – 801

= 801 x (67 + 34 – 1)

= 801 x 100

= 80100

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Số 205 khi viết quên chữ số 0 thì thành số 25. Như vậy số 205 đã giảm đi số đơn vị là: 205 – 25 = 180 (đơn vị)

Do đó tích giảm đi 180 lần số tự nhiên đem nhân với 205. Vậy 180 lần số tự nhiên đó là 22680

Số tự nhiên đó là: 22680 : 180 = 126

Tích đúng của phép nhân là: 126 x 205 = 25830

Đáp số: 25830

3. Giải Toán lớp 4 tuần 33

4. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
11 14.483
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm