Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1 

1. Bài tập Toán tuần 21 lớp 4 Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Rút gọn phân số \frac{108}{216}ta được phân số tối giản là:

A. \frac{54}{108}

B. \frac{27}{54}

C. \frac{36}{72}

D. \frac{1}{2}

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

\text { a) } \frac{35}{45}=\frac{35: 7}{45: 5}=\frac{5}{9} \ldots

\text { b) } \frac{65}{75}=\frac{65: 5}{75: 5}=\frac{13}{15} \ldots

\text { c) } \frac{1212}{1818}=\frac{1212: 12}{1818: 18}=\frac{101}{101}=1 \ldots

\text { d) } \frac{3434}{3737}=\frac{3434: 101}{3737: 101}=\frac{34}{37} \ldots

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Quy đồng tử số các phân số \frac{3}{7};\frac{5}{9};\frac{15}{17} ta được

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) Quy đồng mẫu số hai phân số \frac{7}{9}\frac{3}{5}được\frac{21}{27}\frac{21}{35}

   

b) Quy đồng tử số hai phân số \frac{9}{11}\frac{3}{8}được \frac{9}{11}\frac{9}{24}

   

c) Rút gọn phân số \frac{18}{24}được phân số tối giản \frac{2}{3}

   

d) Rút gọn phân số \frac{15}{45}được phân số tối giản \frac{3}{9}

   

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng

Viết \frac{4}{5}và 3 thành 2 phân số đều có mẫu số là 15:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho các phân số:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

a) Tìm trong đó các phân số tối giản

b) Rút gọn các phân số chưa tối giản thành phân số tối giản

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 2. Rút gọn các phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 3. Tính nhanh

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 4. Viết các phân số \frac{7}{24};\frac{3}{40};\frac{1}{30};\frac{11}{60} thành các phân số có mẫu số là 120.

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

2. Đáp án Bài tập Toán tuần 21 lớp 4 Đề 2

Phần I

Câu 1. D

Câu 2.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Câu 3. B

Câu 4.

Câu

Đúng

Sai

a) Quy đồng mẫu số hai phân số \frac{7}{9}\frac{3}{5}được\frac{21}{27}\frac{21}{35}

  x

b) Quy đồng tử số hai phân số \frac{9}{11}\frac{3}{8}được \frac{9}{11}\frac{9}{24}

x  

c) Rút gọn phân số \frac{18}{24}được phân số tối giản \frac{2}{3}

  x

d) Rút gọn phân số \frac{15}{45}được phân số tối giản \frac{3}{9}

  x

Câu 5. B

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. a) Các phân số tối giản là:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

b)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 2. Vì 3131 : 31 = 101 , 3535 : 35 = 101 , nên

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 2 tổng hợp các bài tập về phân số giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập về phân số. Các bài tập quy đồng phân số, so sánh phân số. Các bài tập Trắc nghiệm và Tự luận.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
87 36.872
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm