Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 26 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

a) \frac{1}{3}của một nửa là \frac{1}{6}

b) \frac{1}{4}của \frac{3}{4}là 3 …

c) một nửa của \frac{2}{3}\frac{1}{3}

d) một nửa của một nửa là 1 …

Câu 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Dấu điền vào chỗ chấm là:

A. >

B. <

C. =

Câu 5. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng

Cho phân số \frac{41}{71}. Tìm số tự nhiên a sao cho cùng thêm a vào tử số và mẫu số của phân số đó ta được phân số mới có giá trị bằng \frac{3}{5}

A. a = 3 …

B. a = 5 …

C. a = 4 …

D. a = 6 ….

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho phân số \frac{45}{67}. Tìm số tự nhiên m sao cho bớt m ở tử số và thêm m vào mẫu số của phân số đó ta được phân số có giá trị bằng \frac{5}{9}

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 2. Một người mang trứng đi chợ bán. Lần thứ nhất bán \frac{1}{2} số trứng. Lần thứ hai bán \frac{2}{3}số trứng còn lại thì còn 12 quả trứng. Hỏi người đó mang đi chợ bao nhiêu quả trứng?

Câu 3: Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh nam bằng \frac{2}{5} học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26

Phần I

Câu 1. B

Câu 2.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

Câu 3.

a) <

b) >

c) =

d) =

Câu 4. B

Câu 5. C. a = 4 X

Phần II

Câu 1. Tổng tử số và mẫu số của phân số \frac{45}{67}là: 45 + 67 = 112

Tổng tử số và mẫu số của phân số \frac{5}{9}là : 5 + 9 = 14

Ta có 112 : 14 = 8 (lần)

Vậy khi chia tử số và mẫu số của phân số mới cho 8 thì được \frac{5}{9}

Phân số mới là: \frac{5\times8}{9\times8}=\frac{40}{72}

Số tự nhiên m là: 45 – 40 = 5

Đáp số: m = 5

Câu 2.

Phân số chỉ số phần số trứng còn lại sau khi bán lần lần thứ nhất là:

1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} (số trứng)

Phân số chỉ số phần số trúng bán lần hai là:

\frac{2}{3} x \frac{2}{3} = \frac{4}{9} (số trứng)

Số trứng còn lại ứng với: 1 - \frac{1}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9} (số trứng)

Lúc đầu người đó mang số quả trứng là:

12 : \frac{2}{9} = 54 (quả)

Đáp số 54 quả

Câu 3: 27 bạn

Đánh giá bài viết
59 21.032
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm