Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 25 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Đơn vị đo thời gian. Cộng trừ số đo thời gian. Nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 24

Bài tập cuối tuần 25 lớp 5 môn Toán

Đơn vị đo thời gian. Cộng trừ số đo thời gian. Nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số – Đề số 1

Bài 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 năm = … ngày

1 giờ 20 phút = … phút

3 ngày = … giờ

0,3 giờ = … phút

2,5 ngày = … giờ

1/5 giờ = … phút

72 phút = … giờ

2/3 phút = … giây

54 giờ = … ngày

270 giây = … phút

Bài 2:

Tính :

a) 2 giờ 13 phút + 3 giờ 45 phút

4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút.

b) 8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút

3 giờ – 1 giờ 43 phút.

Bài 3:

Tính:

a) 2 giờ 20 phút x 2

1 giờ 25 phút x 3

b) 3 giờ 48 phút: 3

4 giờ 15 phút : 5

c) 21\frac{1}{100} giờ : 6

12,8 phút : 4

Bài 4:

Một người đi xe đạp từ nhà ra thành phố, người đó bắt đầu đi lúc 6 giờ 15 phút. Sau khi đi được 1 giờ 30 phút, người đó dừng lại nghỉ 15 phút rồi lại đi tiếp 1 giờ 25 phút nữa thì đến nơi. Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ?

Bài 5: Một ô tô đi từ A đến B hết 1,5 giờ và đi từ B đến C hết 2 giờ 37 phút. Hỏi ô tô đó đi từ A đến C hết bao nhiêu thời gian?

Bài 6: Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ rưỡi và đến B lúc 9 giờ. Giữa đường người đó nghỉ 20 phút . Nếu không kể thời gian nghỉ giữa đường thì người đó đi hết bao nhiêu thời gian?

Đáp án Bài tập cuối tuần 25 lớp 5 môn Toán

Bài 1:

1 năm = 365 (hoặc 366) ngày

1 giờ 20 phút = 80 phút

3 ngày = 72 giờ

0,3 giờ = 18 phút

2,5 ngày = 60 giờ

1/5 giờ = 12 phút

72 phút = 1,2 giờ

2/3 phút = 40 giây

54 giờ = 2,25 ngày

270 giây = 4,5 phút.

Bài 2:

Các em học sinh tự đặt tính

Đáp án như sau:

a) 2 giờ 13 phút + 3 giờ 45 phút =  5 giờ 58 phút

4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút  = 6 giờ 19 phút

b) 8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút = 3 giờ 16 phút

3 giờ – 1 giờ 43 phút = 1 giờ 17 phút

Bài 3:

ĐS:

a) 4 giờ 40 phút

4 giờ 15 phút.

b) 1 giờ 16 phút;

51 phút.

c) 3 giờ 32 phút;

3,2 phút.

Bài 4:

HD: Thời gian người đi xe đạp đi và nghỉ trên đường là:

1 giờ 30 phút + 15 phút + 1 giờ 25 phút = 3 giờ 10 phút

Người đi xe đạp đến thành phố lúc:

6 giờ 15 phút + 3 giờ 10 phút = 9 giờ 25 phút.

Bài 5

Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Ô tô đó đi từ A đến C hết:

1 giờ 30 phút + 2 giờ 37 phút = 3 giờ 67 phút

Đổi 3 giờ 67 phút = 4 giờ 7 phút

Đáp số: 4 giờ 7 phút

Bài 6

7 rưỡi = 7 giờ 30 phút

Nếu không kể thời gian nghỉ giữa đường thì người đó đi hết số thời gian là:

9 giờ  - 7 giờ 30 phút - 20 phút = 1 giờ 10 phút

Đáp số: 1 giờ 10 phút

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 - Đề 2

Tham khảo đầy đủ Chuyên mục Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 đầy đủ các tuần học.

Đánh giá bài viết
57 41.913
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm