Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 24

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 24 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 24 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Thể tích hình hộp chữ nhật. Thể tích hình lập phương. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24

Bài 1:

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,4m. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước? (1dm =1l)

Bài 2:

Viết tên các hình dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 600cm2, chiều cao 10cm, chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.

Bài 4:

Tính thể tích hình lập phương biết hiệu của diện tích toàn phần và diện tích xung quanh là 162dm2.

Bài 5:

Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m, mức nước có trong bể cao 0,6m. Người ta thả vào bể một hòn đá làm hòn non bộ thì mức nước trong bể cao 0,7m. Tính thể tích phần hòn non bộ ngập trong nước.

Bài 6:

Một hình hộp chữ nhật và một hình lập phương có thể tích bằng nhau. Cạnh hình lập phương bằng chiều cao của hình hộp chữ nhật. Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 3cm, tính thể tích mỗi hình.

Bài 7: Một cái bể hình lập phương cạnh 1,4m. Bể hiện đang đầy nước, người ta bơm hết nước từ bể này sang một bể thứ hai không có nước hình lập phương có cạnh 2m. Hỏi mực nước trong bể thứ hai còn cách miệng bể bao nhiêu mét?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24

Bài 1:

HD: Thể tích của bể nước là:

2 x 1,2 x 1,4 = 3,36 (m3)

3,36m3 = 3360dm3 = 3360 l.

Bể chứa được 3360 l nước.

Bài 2:

Hình 1: Hình lập phương.

Hình 2: Hình trụ.

Hình 3: Hình cầu.

Hình 4: Hình trụ.

Bài 3:

HD: Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

600 : 10 = 60 (cm)

Nửa chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

(30 – 6) : 2 = 12 (cm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

30-12 = 18 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

18 x 12 x 10 = 2160 (cm3).

Bài 4:

HD: Hiệu diện tích toàn phần và diện tích xung quanh bằng diện tích hai mặt của hình lập phương. Vậy diện tích một mặt của hình lập phương là:

162 : 2 = 81 (dm2)

Ta có 81 = 9 x 9, do đó cạnh của hình lập phương là 9dm.

Thể tích hình lập phương là:

9 x 9 x 9 = 729 (dm3).

Bài 5:

HD: Thể tích phần bể có chứa nước lúc đầu là:

2,5 x 1,8 x 0,6 = 2,7 (m3)

Thể tích phần bể có nước sau khi thả hòn non bộ vào bể cá là:

2,5 x 1,8 x 0,7 = 3,15 (m3)

Thể tích của phần hòn non bộ ngập trong nước là:

3,15 – 2,7 = 0,45 (m3)

Cách khác: Có thể giải bằng cách tính thể tích phần nước dâng lên sau khi thả hòn non bộ vào bể cá. Thể tích đó tính bằng:

2,5 x 1,8 x (0,7 – 0,6) = 0,45 (m3).

Bài 6:

HD: Gọi cạnh của hình lập phương là a.

Thể tích của hình lập phương là: a x a x a.

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 12 x 3 x a.

Ta có :

a x a x a = 12 x 3 x a

a x a = 12 x 3 (chia cả hai biểu thức cho a)

a x a = 36, vậy a = 6.

Cạnh hình lập phương là 6cm.

Thể tích của hình lập phương là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm3).

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 216cm3

Bài 7:

Thể tích của bể hình lập phương thứ nhất là:

1,4 x 1,4 x 1,4 = 2,744 (m3)

Thể tích của bể hình lập phương thứ hai là:

2 x 2 x 2 = 8 (m3)

Diện tích mặt đáy hình lập phương thứ hai là:

2 x 2 = 4 (m2)

Thể tích còn thiếu khi đổ nước từ bể thứ nhất sang bể thứ hai là:

8 – 2,744 = 5,256 (m3)

Mực nước trong bể thứ hai còn cách miệng bể số mét là:

5,256: 4 = 1,314 (m)

Đáp số: 1,314m

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 24 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
102 45.519
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm