Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 16 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 16 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán số thập phân, bài tập liên quan đến số thập phân, tỉ số phần trăm. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần 16 Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Nối theo mẫu:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Câu 2. Số thập phân 0,1234 được viết thành tỉ số phần trăm là:

A) 1234%

B) 1,234%

C) 12,34%

D) 123,4%

Câu 3. Số thập phân 3,057 được viết thành tỉ số phần trăm là:

A) 3057%

B) 3,507%

C) 30,57%

D) 305,7%

Câu 4. Tỉ số phần trăm của hai số 135 và 400 là:

A) 0,3375%

B) 3,375%

C) 33,75%

D) 337,5%

Câu 5. Tỉ số phần trăm của 3dm và 5m là:

A) 0,06%

B) 0,6%

C) 6%

D) 60%

Phần II: Tự luận

Câu 6. Tính:

A) 35% + 18% =

B) 13,5% x 3 % =

C) 25% x 4% =

D) 5% x 2% =

Câu 7. Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tính tỉ số phần trăm của:

a) Số gà trống so với cả đàn gà

b) Số gà mái so với cả đàn gà

c) Số gà trống so với số gà mái

Câu 8. Một người bỏ ra 84 000 đồng tiền vốn mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả người đó thu được số tiền là 105 000 đồng. Hỏi:

a) Tiền bán hoa quả bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Câu 9. Hai bể chứa 2700l dầu. Nếu chuyển 100l dầu từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất 500l dầu. Hỏi lúc đầu lượng dầu trong bể thứ nhất bằng bao nhiêu phần trăm lượng dầu trong bể thứ hai?

Câu 10. Trung bình cộng số thóc của hai khi là 225 tấn; kho B nhiều hơn kho A là 300 tấn thóc. Tìm tỉ số phần trăm số thóc của kho A và kho B?

Đáp án Bài tập cuối tuần 16 Toán lớp 5

(Đáp án có trong file tải về)

Mời bạn đọc TẢI VỀ Bài tập cuối tuần 16 để xem đầy đủ Phiếu bài tập và đáp án chi tiết.

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 16 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 10 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 2 về số thập phân, phép nhân chia số thập phân, toán phần trăm, giải Toán có lời văn chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 4.944
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm