Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nghìn năm văn hiến lớp 5 Kết nối tri thức

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

A. Khởi động Nghìn năm văn hiến

Chia sẻ những điều em biết về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Thủ đô Hà Nội.