Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Việt lớp 5 trang 58 Tập 1 Kết nối tri thức

Luyện tập về từ đồng nghĩa lớp 5 Kết nối tri thức

  • Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 58 Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức Tập 1: Chọn từ thích hợp thay cho bông hoa trong mỗi thành ngữ dưới đây:

Gợi ý: Từ cần tìm đồng nghĩa với từ in đậm trong mỗi thành ngữ.

lớnnơiướclượtyênlành

a. Ngày ✿ tháng tốt

b. Năm lần bảy ✿

c. Sóng ✿ biển lặng

d. Cầu được ✿ thấy

e. Đao to búa ✿

g. Đi đến ✿ về đến chốn

Trả lời:

Điền từ ngữ thích hợp thay cho bông hoa như sau:

a. Ngày lành tháng tốt

b. Năm lần bảy lượt

c. Sóng yên biển lặng

d. Cầu được ước thấy

e. Đao to búa lớn

g. Đi đến nơi về đến chốn

Câu 2 trang 58 Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức Tập 1: Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ in đậm trong đoạn thơ dưới đây:

Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy...

(Trần Đăng Khoa)

Trả lời:

Từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong đoạn thơ là:

  • nho nhỏ: nhỏ bé, nhỏ xíu, nhỏ nhắn, be bé, bé nhỏ, bé xíu, tí hon...
  • trông: nhìn, chờ, ngóng, mong, đợi, hóng, chực...
  • mênh mông: rộng lớn, bao la, thênh thang, rộng rãi, mênh mang, bát ngát...

Câu 3 trang 58 Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức Tập 1: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn thành đoạn văn.

Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa (1) (bé mọn, bé con, bé nhỏ), mềm mại, rơi như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia dan xuống mặt dắt. Mặt đất đã (2) (khô cằn, khô khan, khô khốc) bằng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp, (3) (trong sáng, trong lành, trong xanh). Mặt đất lại (4) (dịu mềm, dịu nhẹ, dịu ngọt), lại cần mẫn tiếp nhựa sống cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho cây (5) (sức lực, sức vóc, sức sống) tràn đầy. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.

(Theo Nguyễn Thị Thu Trang)

Đang cập nhật...

Câu 4 trang 58 Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức Tập 1: Viết đoạn văn (4-5 câu) về một cảnh đẹp thiên nhiên, có sử dụng 2-3 từ đồng nghĩa.

Đang cập nhật...

Đánh giá bài viết
178 36.089
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức

    Xem thêm