Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 8

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 8 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 8 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán số thập phân, đơn vị đo khối lượng lớp 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 12,30 = 123

B) 20,08 = 20,080

C) 12,30 = 12,300

D) 20,08 = 200,800

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 tuần 8

Câu 3. Viết số thập phân 100,020 dưới dạng gọn nhất là:

A) 1,2

B) 1,02

C) 100,2

D) 100,02

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 tuần 8

Phần II: Tự luận

Câu 5. Với các chữ số 2, 3, 4 hãy viết các số thập phân có ba chữ số khác nhau mà mỗi số có hai chữ số ở phần thập phân. Sau đó xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 6. Hãy viết 5 số thập phân ở giữa 0 và 0,1. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 7. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp x và y, biết: x < 12,34 < y

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Kết quả viết dưới dạng số thập phân:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 tuần 8

Câu 9. Hình thoi ABCD có đường chéo AC = \frac{3}{10}m và đường chéo BD gấp đôi AC. Tính diện tích hình thoi đó.

Câu 10. Hãy viết các số thập phân nhỏ hơn 1 và có ba chữ cố khác nhau ở phần thập phân từ các số 1, 2, 3.

Câu 11. Tìm x, biết:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 tuần 8

Câu 12. Mỗi hộp kẹo cân nặng \frac{75}{100}kg, mỗi hộp bánh cân nặng \frac{5}{10}kg. Một người mua 5 hộp kẹo và 7 hộp bánh. Hỏi:

a) Người đó mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam kẹo và bánh?

b) So sánh lượng kẹo và lượng bánh đã mua?

Tham khảo thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 8 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 12 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 2 về số thập phân: Số thập phân bằng nhau, so sánh hai số thập phân,... chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm