Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 25 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán: Bảng đơn vị đo thời gian. Công, trừ số đo thời gian. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ ……………….

b) Cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, năm đó thuộc thế kỉ ………….

c) Nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra Châu Mĩ năm 1492, năm đó thuộc thế kỉ ……………..

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3,5 năm = …………. tháng

b) \frac{3}{4}giờ = ………….. phút

c) 144 phút = …………..giờ

d) 198 giây = …………phút

Bài 3: Tính:

a) 4 năm 8 tháng + 6 năm 7 tháng

b) 2 giờ 27 phút + 3 giờ 18 phút

c) 5 ngày 15 giờ + 4 ngày 12 giờ

d) 15 phút 36 giây + 11 phút 24 giây

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 8 năm 4 tháng - 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b) 12 giờ 24 phút - 5 giờ 37 phút = 6 giờ 47 phút

c) 25 phút 20 giây - 17 phút 45 giây = 7 phút 35 giây

Bài 5: Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thái Nguyên hết 1 giờ 55 phút và đến Thái Nguyên lúc 10 giờ 15 phút. Hỏi ô tô xuất phát từ Hà Nội lúc mấy giờ?

Bài giải

Bài 6: Viết số thích hơp vào chỗ chấm:

a) 3\frac{3}{5}giờ =........ phút

b) 15 phút 45 giây=....... phút

c) 2,4 giờ giờ =.........phút

d) 215 giây=....... phút .........giây

Bài 7: Tính:

a) 5 giờ 40 phút + 2,5 giờ - 38 phút =

b) 6,5 phút – 3 phút 45 giây + 2,6 phút =

Bài 8: Một ô tô đi từ Thành Phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ 30 phút, nghỉ giữa đường 45 phút, đến Cần Thơ lúc 12 giờ 10 phút. Hỏi nếu không nghỉ giữa đường thì ô tô đó đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán 5

Tham khảo đầy đủ Chuyên mục Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 đầy đủ các tuần học.

Đánh giá bài viết
19 6.521
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • N͜͡G͜͡U͜͡Y͜͡ễN͜͡M͜͡I͜͡N͜͡H͜͡A͜͡N͜͡H͜͡
  N͜͡G͜͡U͜͡Y͜͡ễN͜͡M͜͡I͜͡N͜͡H͜͡A͜͡N͜͡H͜͡

  bài giải là gì vậy ?


  Thích Phản hồi 12/03/22

  Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

  Xem thêm