Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 23 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối - Đề số 1

Bài 1:

Bạn Minh xếp các khối gỗ hình lập phương thành các hình sau. Viết tên các hình theo thứ tự có thể tích từ lớn đến bé.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 3dm3= … cm3 b) 2,5 m3 = … cm3 ;

0,05 dm3 = …cm3 0,02 m3 = … cm ;

\frac{1}{100}dm3 = … cm3 \frac{1}{500} m3 = … cm3

Bài 3:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

12cm3; 350cm3; 0,5 cm3; 99 m3; 2,5m3 ; 0,5m3

Bài 4:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét khối

5cm3

2306cm3

0,2cm3

42dm3

10,6dm3

0,9dm3

Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 40cm. Mực nước trong bể là 20cm. Người ta thả hòn đá cảnh vào trong bể nước thì mực nước dâng lên cao 35cm (đo từ đáy bể). Em hãy tính thể tích hòn đá cảnh?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Hình A; Hình D; Hình B; Hình C.

Bài 2:

a) 3dm3=3000 cm3 b) 2,5 m3 = 2500000 cm3 ;

0,05 dm3 = 50 cm3 0,02 m3 =20000 cm3 ;

\frac{1}{100}dm3 = 10 cm3 \frac{1}{500} m3 = 2000 cm3

Bài 3:

12cm3 = 0,012dm3

350cm3 = 0,35dm3

5cm3 = 0,0005dm3

99m3 = 99 000 dm3

2,5m3 = 2500dm3

0,5 m3 = 500dm3

Bài 4:

5 cm3 = 0,000005 m3

2306cm3 = 0,002306m3

0,2 cm3= 0,0000002m3

42dm3 = 0,042m3

10,6 dm3 = 0,106 m3

0,9dm3 = 0,0009m3.

Bài 5:

Cách 1:

Thể tích hòn đá cảnh là:

60 x 40 x (35-20) = 36 000 ( cm3 )

Đáp số: 36 000 (cm3)

Cách 2:

Thể tích nước trong bể ban đầu là:

60 x 40 x20 = 48000( cm3)

Sau khi bỏ hòn đá thì thể tích nước và thể tích hòn đá là:

60 x 40 x35=84000( cm3)

Thể tích hòn đá là

84000 - 48000 = 6 000 ( cm3)

Đáp số: 36 000 (cm3)

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
35 30.952
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm