Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 23 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 23 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối - Đề số 1

Bài 1:

Bạn Minh xếp các khối gỗ hình lập phương thành các hình sau. Viết tên các hình theo thứ tự có thể tích từ lớn đến bé.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 3dm3= … cm3 b) 2,5 m3 = … cm3 ;

0,05 dm3 = …cm3 0,02 m3 = … cm ;

\frac{1}{100}dm3 = … cm3 \frac{1}{500} m3 = … cm3

Bài 3:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

12cm3; 350cm3; 0,5 cm3; 99 m3; 2,5m3 ; 0,5m3

Bài 4:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét khối

5cm3

2306cm3

0,2cm3

42dm3

10,6dm3

0,9dm3

Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 40cm. Mực nước trong bể là 20cm. Người ta thả hòn đá cảnh vào trong bể nước thì mực nước dâng lên cao 35cm (đo từ đáy bể). Em hãy tính thể tích hòn đá cảnh?

Bài 6: Chọn đáp án đúng:

a) Để đo thể tích, người ta dùng các đơn vị đo nào?

A. cm3

B. dm3

C. m3

D. Tất cả đáp án đều đúng

b) Mỗi đơn vị thể tích gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn liền kề?

A. 10 lần

B. 100 lần

C. 1000 lần

D. 2 lần

c) Đổi đơn vị đo: 2,76dm3 = …. cm3

A. 0,276

B. 27600

C. 2,76

D. 2760

d) Đổi đơn vị đo: 4m3 8dm3 = ….. m3

A. 4,008

B. 4008

C. 4,08

D. 4800

e) Đổi đơn vị đo: 3dm3 500cm3 = ….. dm3

A. 3500

B. 3,5

C. 3,0005

D. 3,005

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

(Đáp án có trong file tải về)

Mời bạn đọc Tải về Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 tuần 23 - Đề 1 để xem đầy đủ nội dung đề bài và đáp án chi tiết của phiếu bài tập

Tham khảo thêm:

Chuyên mục Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 đầy đủ các tuần học. Mỗi tuần học gồm 2 đề thi cho các bạn học sinh cùng tham khảo, rèn luyện, củng cố kỹ năng giải Toán cuối tuần. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
37 35.614
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm