Giải bài tập trang 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích

Giải bài tập trang 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích bao gồm đáp án và hướng dẫn giải. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, ôn luyện các dạng bài về diện tích, số đo diện tích. Để học tốt Toán 5, mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập Toán 5 trang 154 câu 1

Câu 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Km2

Hm2

Dam2

M2

Dm2

Cm2

Mm2

1km2 = hm2

1hm2 = dam2 = km2

1dam2 = m2 = hm2

1m2 = dm2 = dam2

1dm2 = cm2 = m2

1cm2 = mm2 = dm2

1mm2 = cm2

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = ...m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: a)

Km2

Hm2

Dam2

M2

Dm2

Cm2

Mm2

1km2 = 100hm2

1hm2 = 100dam2 = 0,01 km2

1dam2 = 100m2 = 0,01hm2

1m2 = 100dm2 = 0,01dam2

1dm2 = 100cm2 = 0,01m2

1cm2 = 100mm2 =

0,01dm2

1mm2 = 0,01cm2

b) Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10000m2

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng 1/ 100 đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Giải bài tập Toán 5 trang 154 câu 2

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1m2 = ...dm2 = ...cm2 = ...mm2

1ha = ...m2

1km2 = ...ha = ...m2

b)1m2 = ...dam2

1m2 = ...hm2 = ...ha

1m2 = ...km2

1ha = ...km2

4ha = ...km2

Hướng dẫn giải:

a) 1m2 = 100dm2 = 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km2 = 100ha = 1000000m2

b)1m2 = 0,01dam2

1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha

1m2 = 0,000001km2

1ha = 0,01km2

4ha = 0,04km2

Giải bài tập Toán 5 trang 154 câu 3

Câu 3: Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2; 846 000m2; 5000m2

b) 6km2; 9,2km2; 0,3km2

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 65 000m2 = 6,5ha;

846 000m2 = 84,6ha

5000m2 = 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha.

9,2km2 = 920ha

0,3km2 = 30ha.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 155 SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích

Ngoài giải bài tập sách giáo khoa, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 5 để các bạn tham khảo. Để học tốt môn Toán lớp 5, mời các bạn cùng xem Giải vở bài tập Toán 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích

Đánh giá bài viết
249 75.878
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm