Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 giúp các em học sinh hiểu các nội dung về quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với với 10, 100, 1000, ...; Lời giải bài tập Toán lớp 5 này còn giúp nâng cao kĩ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên; kĩ năng viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân một cách chính xác và đầy đủ hơn.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 57 SGK Toán lớp 5 tập 1

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 57 SGK Toán 5

Nhân nhẩm

a) 1,4 × 10 b) 9,63 × 10 c) 5,328 × 10

2,1 × 100 25,08 × 100 4,061 × 100

7,2 × 1000 5,32 × 1000 0,894 × 1000

Phương pháp giải

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,...... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 1,4 × 10 = 14 b) 9,63 × 10 = 96,3 c) 5,328 × 10 = 53,28

2,1 × 100 = 210 25,08 × 100 = 2508 4,061 × 100 = 406,1

7,2×1000 = 7200 5,32 × 1000 = 5320 0,894 × 1000 = 894

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 57 SGK Toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm

10,4 dm 12,6 m 0,856 m 5,75 dm

Phương pháp giải

- Muốn đổi một số từ đơn vị đề-xi-mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

- Muốn đổi một số từ đơn vị mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 100.

Đáp án và hướng dẫn giải

+ 1dm = 10cm nên 10,4dm = 10cm x 10,4 = 104cm.

+ 1m = 100cm nên 12,6m = 100cm x 12,6 = 1260cm;

+ 1m = 100cm nên 0,856m = 100cm x 0,856 = 85,6cm;

+ 1dm = 10cm nên 5,75dm = 10cm x 5,75 = 57,5cm.

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 57 SGK Toán 5

Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. Can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải

- Tính cân nặng của 10 lít dầu hỏa = cân nặng của 1 lít dầu ×10.

- Cân nặng của can dầu = cân nặng của 10 lít dầu hỏa + cân nặng can rỗng.

Đáp án và hướng dẫn giải

10 lít dầu hỏa cân nặng: 0,8 × 10 = 8 kg

Cả can dầu hỏa đó nặng: 1,3 + 8 = 9,3 kg

Đáp số: 9,3 kg

>> Tham khảo: Lý thuyết Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 5 Luyện tập trang 58 

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK tập 1: Luyện tập bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 58 SGK Toán 5

a) Tính nhẩm

1,48 × 10 5,12 × 100 2,571 × 1000

15,5 × 10 0,9 × 100 0,1 × 1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805 ; 8050 ; 80500

Phương pháp giải

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,...... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 1,48 x 10 = 14,8 5,12 x 100 = 512

2,571 x 1000 = 2571 15,5 x 10 = 155

0,9 x 100 = 90 0,1 x 1000 = 100

b) 8,05 x 10 = 80,5; 8,05 x 100 = 805

8,05 x 1000 = 8050; 8,05 x 10 000 = 80 500.

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 58 SGK Toán 5

Đặt tính rồi tính

a) 7,69 × 50 b) 12,6 × 800 c) 12,82 × 40 d) 82,14 × 600

Phương pháp giải

Để nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 58 SGK Toán 5

Một người đi xe đạp, trong ba giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

Phương pháp giải

- Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu = số km đi được trong mỗi giờ đầu × 3.

- Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ sau = số km đi được trong mỗi giờ sau × 4.

- Quãng đường người đó đã đi = quãng đường đi được trong 3 giờ đầu + quãng đường đi được trong 4 giờ sau.

Đáp án và hướng dẫn giải

Trong 3 giờ đầu người đó đi được: 10,8 x 3 = 34,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được: 9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả: 34,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)

Giải Toán lớp 5 Bài 4 trang 58 SGK Toán 5

Tìm số tự nhiên x, biết

2,5 < x < 7

Phương pháp giải

Thay x=0; x=1; x=2; x=3;... vào biểu thức 2,5 × x, sau đó so sánh kết quả với 7.

Đáp án và hướng dẫn giải

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5< 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x = 0, 1, 2

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán lớp 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 - Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, nhân một số thập phân với một số tự nhiên, nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, nhân nhẩm với 10, 100, 1000 ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các dạng bài tập Toán 5:

Đánh giá bài viết
346 74.512
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm