Toán lớp 5 trang 15 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 15 phần Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 12, 13, 14: Hỗn số

I. Giải Toán lớp 5 trang 15

Đáp án và Hướng dẫn giải Toán lớp 5 bài 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15 SGK. Các em học sinh so sánh đối chiếu với lời giải và đáp án của mình. Các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình học tập tại nhà. Lời giải chi tiết như sau:

Giải Toán lớp 5 trang 15 bài 1

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a) \frac{14}{70};

b) \frac{11}{25} ;

c) \frac{75}{300} ;

d) \frac{23}{500} .

Phương pháp giải

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số với một số tự nhiên thích hợp để được phân số có mẫu số là 10;100,1000;...

Lời giải chi tiết

a) \frac{14}{70} =\frac{14:7}{70:7}=\frac{2}{10} ;

b) \frac{11}{25} =\frac{11 \times 4}{25 \times 4}=\frac{44}{100} ;

c) \frac{75}{300} =\frac{75:3}{300:3}=\frac{25}{100} ;

d) \frac{23}{500} =\frac{23 \times 2}{500 \times 2}=\frac{46}{1000}.

Giải Toán lớp 5 trang 15 bài 2

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a) 8\frac{2}{5} ;

b) 5\frac{3}{4} ;

c) 4\frac{3}{7} ;

d) 2\frac{1}{10} .

Phương pháp giải

Có thể viết hỗn số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Lời giải chi tiết

a) 8\frac{2}{5} =\frac{42}{5}

b) 5\frac{3}{4} =\frac{23}{4} ;

c) 4\frac{3}{7} =\frac{31}{7} ;

d) 2\frac{1}{10} =\frac{21}{10} .

Giải Toán lớp 5 trang 15 bài 3

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m

3dm = ... m

9dm = ... m

b) 1g = ... kg

8g = ... kg

25g = ... kg

c) 1 phút = ... giờ

6 phút = ... giờ

12 phút = ... giờ

Phương pháp giải

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, hay 1dm = \frac{1}{10}m ;

1kg = 1000g, hay 1g = \frac{1}{1000}kg;

1 giờ = 60 phút, hay 1 phút = \frac{1}{60} giờ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 1dm = \frac{1}{10}m

3dm = \frac{3}{10}m

9dm = \frac{9}{10} m

b) 1g = \frac{1}{1000} kg

8g = \frac{8}{1000} kg

25g = \frac{25}{1000} kg

c) 1 phút = \dfrac{1}{60} giờ

6 phút = \dfrac{6}{60}giờ = \dfrac{1}{10} giờ

12 phút = \dfrac{12}{60} giờ =\dfrac{1}{5} giờ

Giải Toán lớp 5 trang 15 bài 4

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm.

Phương pháp giải

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, hay 1dm = \frac{1}{10}m ;

1m = 100cm, hay 1cm = \frac{1}{100}m.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

5m 7dm = 5m + \dfrac{7}{10} m = 5\dfrac{7}{10} m

2m 3dm = 2m + \dfrac{3}{10}m = 2\dfrac{3}{10}m;

4m 37cm = 4m + \dfrac{37}{100}m = 4\dfrac{37}{100}m;

1m 53cm = 1m + \dfrac{53}{100}m = 1\dfrac{53}{100}m.

Giải Toán lớp 5 trang 15 bài 5

Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

+) Ta có: 3m và 27 cm = 3m + 27 cm = 300cm + 27cm = 327cm;

Vậy chiều dài sợi dây là 327cm.

+) 327cm =320cm + 7cm = 32dm + 7cm =32\dfrac{7}{10} dm;

Vậy chiều dài sợi dây là 32\dfrac{7}{10} dm.

+) 3m và 27 cm = 3m + 27 cm = 3\dfrac{27}{100} m

Vậy chiều dài sợi dây là 3\dfrac{27}{100} m

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13)

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ cung cấp toàn bộ lời giải SGK và VBT Toán 5 của từng bài học để cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán và ôn tập cho các bài thi học kì. Toàn bộ tài liệu tại đây đề được tải miễn phí để sử dụng.

II. Trắc nghiệm Toán lớp 5 Chương 1 Ôn tập về phân số

Các bài tập Trắc nghiệm về phân số dưới đây sẽ giúp các em học sinh luyện giải các dạng bài về rút gọn phân số, quy đồng phân số, thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia phân số

Câu 1: Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân?

A. \frac{2}{3}

B. \frac{5}{7}

C. \frac{19}{25}

D. \frac{1}{6}

Câu 2: 2 \frac{1}{4} \times 3 \frac{4}{5}=

A. 6\frac{4}{20}

B. 5\frac{5}{9}

C. \frac{171}{20}

D. \frac{63}{20}

Câu 3: Xét phép cộng \frac{4}{5}+\frac{4}{5}=. Cách tính đúng là:

A. \frac{4}{5}+\frac{4}{5}=\frac{4+4}{5+5}

B. \frac{4}{5}+\frac{4}{5}=\frac{4}{5+5}

C. \frac{4}{5}+\frac{4}{5}=\frac{4+4}{5}

D. \frac{4}{5}+\frac{4}{5}=\frac{4 \times 5+5 \times 4}{5}

Câu 4: 3 \frac{1}{5}-2 \frac{1}{6}=

A. \frac{10}{30}

B. \frac{1}{30}

C. 5\frac{11}{30}

D. \frac{31}{30}

Câu 5: Một đàn gà có 32 con. Trong đó 3/4 số gà là gà mái. Vậy số gà trống trong đàn là:

A. 7 con gà trống

B. 8 con gà trống

C. 24 con gà trống

D. 25 con gà trống

Câu 6: Phân số thập phân nào sau đây lớn hơn 1/10 và bé hơn 2/10?

A. \frac{15}{100}
B. \frac{3}{10}
C. \frac{15}{10}
D. \frac{5}{100}

Câu 7: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 5/4dm và chiều rộng là 3/5dm?

A. \frac{37}{20} dm
B. \frac{37}{10} dm
C. \frac{16}{20} dm
D. \frac{15}{20} dm

Câu 8: \frac{1}{2}kg....\frac{1}{2}km. Cần điền vào chỗ chấm dấu:

A. >
B. <
C. =
D. Không có dấu nào

Câu 9: Phân số gần bằng \frac{1}{2} nhất là:

A. \frac{7}{8}
B. \frac{1}{5}
C. \frac{9}{10}
D. \frac{7}{16}

Câu 10: Hãy tìm một phân số thập phân ở giữa hai phân số \frac{1}{10}\frac{2}{10}

A. \frac{15}{100}
B. \frac{3}{10}
C. \frac{15}{10}
D. Không có phân số đó

Đáp án

1 - C

2 -  C

3 -   C

4 - D

5 -  B

6 -  A

7 - B

8 - D

9 - D

10 - A

Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1 (Tiết 12) bao gồm 5 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về phân số, đo độ dài và đo khối lượng, hệ thống lại các kiến thức Toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các bài giải môn Toán khác:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều được tải miễn phí để sử dụng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1.656 423.688
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tensura
  Tensura

  wow

  Thích Phản hồi 10:22 29/09
  • Nt Thang
   Nt Thang

   Hay lắm

   Thích Phản hồi 15:07 04/10
 • Nt Thang
  Nt Thang

  🤬


  Thích Phản hồi 15:08 04/10
  • Hong Dang
   Hong Dang

   cũng ok đó hahahihihoho


   Thích Phản hồi 09:09 28/10
   Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm