Toán lớp 5 trang 14 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 14 phần Giải bài tập 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5: Luyện tập với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 13, 14 Hỗn số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 trang 14 bài 1 

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

2 \frac{3}{5} ; \quad 5 \frac{4}{9} ; \quad 9 \frac{3}{8} ; \quad 12 \frac{7}{10}

Gợi ý giải

Có thể viết hỗn số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Lời giải chi tiết

\displaystyle 2\dfrac{3}{5} = {{2 \times 5 + 3} \over 5} =\dfrac{13}{5};

\displaystyle 5\dfrac{4}{9} = {{5 \times 9 + 4} \over 9} =\dfrac{49}{9} ;

\displaystyle 9\dfrac{3}{8}= {{9 \times 8 + 3} \over 8} =\dfrac{75}{8} ;

\displaystyle 12\dfrac{7}{10} = {{12 \times 10 + 7} \over {10}} =\dfrac{127}{10}.

Giải Toán lớp 5 trang 14 bài 2

So sánh các hỗn số.

a) 3\dfrac{9}{{10}}2\dfrac{9}{{10}} ;

b) 3\dfrac{4}{{10}}3\dfrac{9}{{10}};

c)5\dfrac{1}{{10}}2\dfrac{9}{{10}} ;

d) 2\dfrac{9}{{10}}3\dfrac{2}{5}

Lời giải chi tiết

a) 3\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{39}}{{10}}\;;\;\;2\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{29}}{{10}}.

\dfrac{{39}}{{10}} > {\rm{ }}\dfrac{{29}}{{10}}. Vậy :3\dfrac{9}{{10}} > 2\dfrac{9}{{10}}.

(Hoặc trả lời: Ta có : 3> 2. Vậy : 3\dfrac{9}{{10}} > 2\dfrac{9}{{10}}.)

b)3\dfrac{4}{{10}} = \dfrac{{34}}{{10}}\;;\;\;3\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{39}}{{10}}.

\dfrac{{34}}{{10}} < \dfrac{{39}}{{10}}. Vậy :3\dfrac{4}{{10}} < {\rm{ }}3\dfrac{9}{{10}}.

(Hoặc có thể trả lời: Ta có : 3 = 3 và \dfrac{{4}}{{10}} < \dfrac{{9}}{{10}}. Vậy : 3 \dfrac{{4}}{{10}} < 3 \dfrac{{9}}{{10}}.)

c) 5\dfrac{1}{{10}} = \dfrac{{51}}{{10}}\;;\;\;2\dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{29}}{{10}}.

\dfrac{{51}}{{10}} > {\rm{ }}\dfrac{{29}}{{10}}. Vậy: 5\dfrac{1}{{10}} > {\rm{ }}2\dfrac{9}{{10}}.

(Hoặc trả lời: Ta có : 5 > 2. Vậy:5\dfrac{1}{{10}} > {\rm{ }}2\dfrac{9}{{10}}.)

d) 3\dfrac{4}{{10}} = \dfrac{{34}}{{10}} = \dfrac{{17}}{5}\;;\;\;3\dfrac{2}{5} = \dfrac{{17}}{5}.

\dfrac{{17}}{5} = \dfrac{{17}}{5}. Vậy :3\dfrac{4}{{10}} = {\rm{ }}3\dfrac{2}{5}.

(Hoặc trả lời : Ta có : 3 = 3 và \dfrac{{4}}{{10}} = \dfrac{{4:2}}{{10:2}} = \dfrac{2}{5}. Vậy : 3\dfrac{4}{{10}} = {\rm{ }}3\dfrac{2}{5}.)

Giải Toán lớp 5 trang 14 bài 3

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính.

a) 1\dfrac{1}{2}+1\dfrac{1}{3} ;

b) 2\dfrac{2}{3}-1\dfrac{4}{7};

c)2\dfrac{2}{3} \times 5\dfrac{1}{4} ;

d) 3\dfrac{1}{2}:2\dfrac{1}{4}

Gợi ý giải

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi sau đó thực hiện phép cộng trừ nhân chia phân số bình thường

Lời giải chi tiết

a)1\dfrac{1}{2}+1\dfrac{1}{3} =\dfrac{3}{2}+\dfrac{4}{3}=\dfrac{9}{6}+\dfrac{8}{6}=\dfrac{17}{6};

b) 2\dfrac{2}{3}-1\dfrac{4}{7} =\dfrac{8}{3}-\dfrac{11}{7}=\dfrac{56}{21}-\dfrac{33}{21}=\dfrac{23}{21} ;

c) 2\dfrac{2}{3} \times 5\dfrac{1}{4} =\dfrac{8}{3}\times \dfrac{21}{4}=\dfrac{8 \times 21}{3 \times 4}= \dfrac{4 \times 2 \times 7 \times 3}{3 \times 4}=14 ;

d) 3\dfrac{1}{2}:2\dfrac{1}{4}=\dfrac{7}{2}:\dfrac{9}{4}=\dfrac{7}{2} \times \dfrac{4}{9}= \dfrac{28}{18}=\dfrac{14}{9} .

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 15 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 14 luyện tập -  Giải bài tập trang 14 SGK Toán 5: Luyện tập bao gồm 3 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về phân số, hỗn số, chuyển hỗn số thành phân số hoặc ngược lại.

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ cung cấp toàn bộ lời giải SGK và VBT Toán 5 của từng bài học để cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán và ôn tập cho các bài thi học kì. Toàn bộ tài liệu tại đây đề được tải miễn phí để sử dụng.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
390 144.089
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm