Toán lớp 5 trang 28, 29: Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập

Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán 5: Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập sẽ giúp các em học sinh nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của mi-li-mét vuông, các bài tập liên quan giữa mi-li-mét vuông và xăng-ti-mét vuông.

1. Toán lớp 5 trang 28

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 5: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu sau đây nhé.

Giải Toán lớp 5 trang 28 bài 1

a) Đọc các số đo diện tích: 29mm2; 305mm2; 1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích:

- Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

-  Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

Phương pháp giải

Để đọc (hoặc) viết các số đo diện tích ta viết số đo trước, sau đó đọc (hoặc viết) tên đơn vị diện tích.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

a) 29mm2 Hai mươi chín mi-li-mét vuông.

305mm2 Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.

1200mm2 Một nghìn hai trăm mi-li-mét vuông.

b) Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2;

Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Giải Toán lớp 5 trang 28 bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = … mm2

12km2 = … hm2

1hm2 = … m2

7hm2 = … m2

1m 2 = … cm 2

5m2 = … cm2

12m2 9dm2 = … dm2

37dam2 24m2 = … m2

b) 800mm2 = ... cm2 ;

12 000hm2 = ... km2 ;

150cm2 = ... dm2 ... cm2 ;

3400dm2 = ... m2 ;

90000m2 = ... hm2 ;

2010m2 = ... dam2 ... m2

Phương pháp giải

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

a) 5cm2 = 500mm2

12km2 = 1200hm2

1hm2 = 10 000m2

7hm2 = 70 000m2

1m2 = 10 000cm2

5m2 = 50 000cm2

12m2 9dm2 = 1209dm2

37dam2 24m2 = 3724m2

b) 800mm2 = 8cm2

12 000hm2 = 120km2

150cm2 = 1dm2 50cm2

3400dm2 = 34m2

90 000m2 = 9hm2

2010m2 = 20dam2 10m2

Nói thêm: Hai đơn vị đo diện tích liên tiếp có quan hệ gấp (giảm) 100 lần.

Giải Toán lớp 5 trang 28 bài 3

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1mm2=... cm2       b) 1dm2=... m2

8mm2 = ... cm2            7dm2 = ... m2

29mm2 = ... cm2       34dm2 = ... m2

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo diện tích

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

a) 1mm2= \frac{1}{100}cm2         b) 1dm2= \frac{1}{100} m2

8mm2 = \frac{8}{100}cm2            7dm2 = \frac{7}{100} m2

29mm2 = \frac{29}{100} cm2        34dm2 = \frac{34}{100}m2

  Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 28, 29 

2. Toán lớp 5 trang 28, 29 Luyện tập

Video Giải Toán lớp 5 trang 28, 29 Luyện tập

Video hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 28; bài 3, 4 trang 29 SGK Toán lớp 5: Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích

Thông qua video hướng dẫn giải các em học sinh có thể so sánh đối chiếu lời giải cho từng câu hỏi sau đây:

Giải Toán lớp 5 trang 28 bài 1 Luyện tập

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2; 95cm2; 102dm2 8cm2.

Phương pháp giải

Áp dụng cách đổi:

1m2 = 100dm2 hay 1dm2 = \frac{1}{100}m2 ;

1dm2 = 100cm2 hay 1cm2 = \frac{1}{100} dm2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

a) 6m2 35dm2 = 6m2 + \frac{35}{100}m2

= 6\frac{{35}}{{100}} m2 .

8m2 27dm2 = 8m2 + \frac{27}{100} m2

=8\frac{{37}}{{100}} m2 .

16m2 9dm2 = 16m2 + \frac{9}{100} m2

= 16\frac{9}{{100}} m 2 .

26dm2 = \frac{26}{100} m2.

b) 4dm2 65cm2 = 4dm2 + \frac{65}{100} dm2

= 4\frac{{65}}{{100}} dm 2 .

95cm2 = \frac{95}{100}dm2

102dm2 8cm2 = 102dm2 + \frac{8}{100} dm2

102\frac{8}{{100}} dm 2 .

Giải Toán lớp 5 trang 28 bài 2 Luyện tập

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm2 5mm2 = ... mm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35

B. 305

C. 350

D. 3500

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1cm2 = 100mm2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Ta có: 3cm2 5mm2 = 3cm2 + 5mm2 = 300mm2 + 5mm2 = 305mm2

Vậy 3cm2 5mm2 = 305 mm2

Chọn B.

Giải Toán lớp 5 trang 29 bài 3 Luyện tập

Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

a) 2dm2 7cm2 ... 207cm2

3m2 48 dm2 ... 4m2

b) 300mm2 ... 2cm2 89mm2

61 km2 ... 610hm2

Phương pháp giải

Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

a) - 2dm2 7cm2 = 2dm2 + 7cm2 = 200cm2 + 7cm2= 207cm2

Vậy: 2dm2 7cm2 = 207cm2

- 3m2 48dm2 = 348dm2 ; 4m2 = 400dm2 ; mà 348 dm2 < 400dm2

Vậy: 3m2 48dm2 < 4m2

b) - 2cm2 89mm2 = 289mm2 ; mà 300mm2 > 289mm2

Vậy: 300mm2 > 2cm2 89mm2

- 61km2 = 6100hm2 ; mà 6100hm2 > 610hm2

Vậy: 61km2 > 610hm2

Giải Toán lớp 5 trang 29 bài 4 Luyện tập

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Phương pháp giải

- Tính diện tích một viên gạch hình vuông = cạnh x cạnh.

- Tính diện tích căn phòng = diện tích một viên gạch x 150.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Diện tích một viên gạch là:

40 × 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

1600 × 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp số: 24m2.

  Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 29, 30: Héc-ta - Luyện tập Héc-ta

Chuyên mục Toán lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5 có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

3. Lý thuyết Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

Mi-li-mét vuông Toán lớp 5

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.

Mi-li-mét vuông được viết tắt là mm2.

Hình vuông 1cm2 gồm 100 hình vuông 1mm2.

1cm2 = 100mm2

1mm2 = \frac{1}{100}cm2

Bảng đơn vị đo diện tích lớp 5

 Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 100 lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé.

- Đơn vị bé bằng 1/100 đơn vị lớn.

Một số dạng bài tập về Mi-li-mét vuông và bảng đơn vị đo diện tích:

Dạng 1: Đọc hoặc viết các số đo diện tích

Phương pháp giải: Đọc và viết như các số tự nhiên rồi thêm tiền tố là tên đơn vị đo diện tích mm2 phía sau.

Dạng 2: Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc chuyển đổi các đơn vị theo hệ đo lường SI trên để giải bài tập chính xác.

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải: Để so sánh đơn vị đo diện tích mm2, học sinh cần xem xét các vế cần so sánh có cùng đơn vị đo hay không? Nếu chưa, hãy quy đổi về cùng đơn vị, nếu đã cùng đơn vị rồi thì chỉ cần so sánh các số tự nhiên đứng trước nó.

Dạng 4: Các phép tính với các đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải: Ta cũng sẽ thực hiện tương tự như phép tính các số tự nhiên. Tuy nhiên, khi giải phép tính, cần đảm bảo các số đã cho có cùng đơn vị, nếu chưa cần phải quy đổi theo dạng 2 về cùng đơn vị rồi mới thực hiện phép tính.

Dạng 5: Bài toán có lời văn

>> Xem thêm: Lý thuyết Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

4. Trắc nghiệm Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

Trắc nghiệm Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 1.

5. Bài tập Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích 

Toán lớp 5 luyện tập trang 28 29: Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập bao gồm 7 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán số đo diện tích, bài tập liên quan đến Bảng đơn vị đo diện tích, quy đổi số đo diện tích, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đối với chương trình học lớp 5, Các tài liệu hay như giải bài tập, văn mẫu, bài giảng chọn lọc tại Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây là các tài liệu tải miễn phí, các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy học, giảng dạy. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
875 292.524
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hồng Hải Nguyễn
  Hồng Hải Nguyễn

  hay Vndoc rất tiện lợi thank

  Thích Phản hồi 12/10/21
  • Nguyễn Hà Phương Linh
   Nguyễn Hà Phương Linh

   cho mình hỏi,

   dòng phép tính thứ 2 của bài 4 có thế thay chữ "hay 24m2" thành "Đổi:240.000cm2 =24m2" có đc ko????

   Thích Phản hồi 13/10/21
   • Song Ngư
    Song Ngư

    được mà bạn

    Thích Phản hồi 15/10/21
  • Bao Nguyen
   Bao Nguyen

   a mô a di đà phật


   Thích Phản hồi 15/10/21
   • Bao Nguyen
    Bao Nguyen

    b


    Thích Phản hồi 15/10/21
    • Phương Thu Si
     Phương Thu Si

     hay quá

     Thích Phản hồi 05/10/22

     Giải bài tập Toán lớp 5

     Xem thêm