Toán lớp 5 trang 104, 105, 106: Luyện tập về tính diện tích

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5: Luyện tập về diện tích với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay cho bài tập toán lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại cách tính diện tích các hình đã học, vận dụng giải các bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

1. Lý thuyết Luyện tập về tính diện tích

Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Lý thuyết Luyện tập về tính diện tích

Lý thuyết Luyện tập về tính diện tích

Ta có thể thực hiện như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

b) Tính

Độ dài cạnh DC là:

25 + 20 + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

70 × 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:

20 ×20 ×2 = 800 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

2807 + 800 = 3607 (m2)

2. Toán lớp 5 trang 104

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập về diện tích bài 1, 2. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 104 Bài 1

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật là hình 1 và hình 2 như hình vẽ trong bài giải. Tính diện tích mỗi hình, từ đó tìm được diện tích mảnh đất ban đầu bằng cách tìm tổng diện tích hai hình 1 và 2

Đáp án

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Chiều dài hình chữ nhật số 1 là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật số 1 là:

11,2 × 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật số 2 là:

6,5 × 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 (m2)

Lưu ý: Có nhiều cách chia mảnh đất ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ khác nhau. Học sinh tùy chọn cách phù hợp để làm.

Giải Toán lớp 5 trang 104 Bài 2

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Chia hình vẽ ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ, sau đó tính diện tích các hình đó.

Diện tích khu đất bằng tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ.

Đáp án

Cách 1:

Giải bài tập Toán lớp 5

Chia khu đất thành 3 hình chữ nhật 1, 2 và 3

Hình 1 và 3 đều có chiều dài rộng 30 m

Hình 2 và 3 đều có chiều dài rộng 100,5m

Tổng diện tích hình 1 và hình 3 là:

100,5 × 30 × 2 = 6032 (m2)

Hình 2 có chiều dài bằng:

100,5 – 40,5 = 60 (m)

Diện tích của hình 2 là:

60 × 20 = 1200 (m2)

Diện tích của khu đất là:

6030 + 1200 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 (m2)

Cách 2:

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

Diện tích khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của 2 hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5 m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là:

40,5 + 100,5 = 141 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là:

50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là:

141 × 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:

50 × 40,5 × 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là:

11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 (m2)

3. Lý thuyết Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.

Lý thuyết Luyện tập về tính diện tích

Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với điểm D, khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau:

Đoạn thẳngĐộ dài
BC30m
AD55m
BM22m
EN27m

c) Tính:

HìnhDiện tích
Hình thang ABCD\frac{\left(55 + 30\right) \times 22}{2} = 935\left(m^{2}\right)
Hình tam giác ADE\frac{55 \times 27}{2} = 742,5\left(m^{2}\right)
Hình ABCDE935 + 724,5 = 1677,5 (m2)

Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5m2.

Để chuẩn bị cho lời giải bài Luyện tập tính diện tích (tiếp theo), các em học sinh tham khảo theo lời giải bên dưới đây hoặc lời giải theo cách khác: Toán lớp 5 trang 105, 106 đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

4. Toán lớp 5 trang 105, 106

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) bài 1, 2 trang 105, 106 Giải Toán lớp 5. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án của mình sau đây nhé.

Giải Toán lớp 5 trang 105 Bài 1

Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

AD = 63m

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30 m

Phương pháp giải

Theo hình vẽ thì mảnh đất đã cho được chia thành một hình chữ nhật và hai hình tam giác. Ta có thể tính diện tích hình chữ nhật AEGD và diện tích hai tam giác AEB, BGC hoặc tính diện tích hình thang ABGD và diện tích tam giác BGC, từ đó tính được diện tích của cả mảnh đất.

Đáp án

Mảnh đất đã cho được chia thành hình chữ nhật AEGD và hình tam giác AEB và BGC

Diện tích hình chữ nhật AEGD là:

84 × 63 = 5292 (m2)

Độ dài cạnh BG là:

28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác BGC là:

91 × 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích hình tam giác AEB là:

84 × 28 : 2 = 1176 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833 (m2)

Giải Toán lớp 5 trang 106 Bài 2

Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5

BM = 20,8m

CN = 38 m

AM = 24,5m

MN = 37,4 m

ND = 25,3m

Phương pháp giải

Mảnh đất được chia thành một hình thang vuông BCNM và hai hình tam giác vuông ABM, CND. Ta tính diện tích từng hình, từ đó tính được diện tích mảnh đất ban đầu.

Đáp án

Mảnh đất được chia thành hình thang BMCN và hai hình tam giác ABM và CND

Diện tích hình thang BMCN là

(38 + 20,8) × 37, 4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là:

24,5 × 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là:

25,3 × 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835, 06 (m2)

Đáp số: 1835,06 (m2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 106 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Chuyên mục Toán lớp 5 tổng hợp tất cả các bài trong năm học có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Tất cả các tài liệu tại đây đều được tải miễn phí về sử dụng. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

5. Bài tập Luyện tập về tính diện tích

Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán lớp 5: Luyện tập về diện tích bao gồm các bài tập có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về hình học - tính diện tích hình chữ nhật, hình thang, hình tam giác, tính diện tích các hình biết chiều dài, chiều rộng. Tham khảo và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 101: Luyện tập về tính diện tích để biết thêm các cách giải bài tập toán ôn tập tổng hợp học kì 1, 2.  Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Tham khảo các dạng bài tập Toán lớp 5 khác:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
794 354.216
8 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Cẩn Kiều Văn
  Cẩn Kiều Văn

  Làm đúng rồi đó , cảm ơn vndoc nhé 😄

  Thích Phản hồi 02/02/21
  • HẰNG BIBI
   HẰNG BIBI

   😄thank you vndoc

   Thích Phản hồi 14:34 15/01
   • Võ Hoàng khả
    Võ Hoàng khả

    Hình 1 và 3 mới có chiều rộng bằng 30m chứ ko phải có chiều dài bằng 30m,hình 1 và 3 mới có chiều dài bằng 100,5m chứ ko phải hình 2 và 3 có chiều dài bằng 100,5m

    Thích Phản hồi 09:08 27/01
    • Nguyễn Huy
     Nguyễn Huy

     KHÔNG PHẢI🤬

     Thích Phản hồi 08:15 09/02
     • HẰNG BIBI
      HẰNG BIBI

      Sao lại ko phải

      Thích Phản hồi 08:28 13/02
     • đỗ thị vân anh
      đỗ thị vân anh

      bn có nói j sai hk

      Thích Phản hồi 17:38 23/02
    • Minh Van
     Minh Van

     ủa đúng rùi mà

     Thích Phản hồi 18:40 15/02
     • Minh Van
      Minh Van

      sao bn nguyễn huy kêu ko phải

      🤨

      Thích Phản hồi 18:41 15/02
      • My thao
       My thao

       sai gòi


       Thích Phản hồi 08:28 23/02
       • Epic Sans
        Epic Sans

        ơi 


        Thích Phản hồi 10:01 18/03
        Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm