Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 22 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Diện tích xung quanh. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài trước:

1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 tuần 22

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Diện tích xung quanh. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương – Đề số 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Hình lập phương có cạnh 2,4dm diện tích toàn phần hình lập phương là :

A. 5,76 dm2

B. 23,04 dm2

C. 3456 dm2

D. 34,56 dm2

Câu 2: Hình dưới đây gồm bao nhiêu hình lập phương ?

Đề kiểm tra cuối tuần 22 Toán 5

A. 6 hình

B. 5 hình

C. 4 hình

D. 4 hình

Câu 3: Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 9 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên:

A. 9 lần

B. 18 lần

C. 27 lần

D. 81 lần

Câu 4: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có:

A. Chiều dài và chiều rộng bằng nhau

B. Chiều dài và chiều cao bằng nhau

C. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau

D. Chiều dài ,chiều rộng và chiều cao không bằng nhau

II. Phần Tự luận

Bài 1:

Có 8 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm.

a) Hãy xếp 8 viên gạch đó thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng 20cm, chiều cao 10cm.

b) Hãy xếp 8 viên gạch đó thành một hình lập phương.

(Chỉ ra hai cách xếp khác nhau bằng cách vẽ hình thể hiện điều đó).

Bài 2:

a) Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 25dm, chiều rộng 1,4m, chiều cao 1,2m.

b)Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5/2m, chiều rộng 3/4 m, chiều cao 2m.

Bài 3:

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 384dm2.

a) Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

b) Tính cạnh của hình lập phương đó.

Bài 4:

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong phòng là: chiều dài 8,5m, chiều rộng 6,4m, chiều cao 3,5m. Người ta quét vôi trần nhà và các bức tường phía trong phòng. Tính diện tích cần quét vôi, biết rằng diện tích các cửa bằng 25% diện tích trần nhà.

Bài 5:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 4,5 cm.

2. Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 tuần 22

I. Trắc nghiệm

Câu 1. D. 34,56 dm2

Câu 2. A. 6 hình

Câu 3. D. 81 lần

Câu 4. C. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau

II. Tự luận

Bài 1:

Có nhiều cách xếp, dưới đây là 2 cách xếp:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2

HD:

a) 25dm = 2,5m.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,4) x 2 x 1,2 = 9,36 (m2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(\frac{5}{2}+\frac{3}{4}) x 2 x 2 = 13 (m2)

Diện tích mặt đáy là:

\frac{5}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{15}{8} (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

13+\frac{15}{8}\times2=\frac{67}{4}(m2)

Bài 3:

HD:

a) Diện tích một mặt của hình lập phương là:

384 : 6 = 64 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

64 x 4 = 256 (dm2)

b) Vì diện tích một mặt là 64dm2, mà: 8 x 8 = 64.

Vậy cạnh của hình lập phương là 8dm.

Bài 4:

Bài giải:

Diện tích trần nhà là:

8,5 x 6,4 = 54,4 (m2)

Diện tích xung quanh phía trong phòng học là:

(8,5 + 6,4) x 2 x 3,5 = 104,3 (m2)

Diện tích các cửa của phòng học là:

54,4 x 25 : 100 = 13,6 (m2)

Diện tích cần quét vôi của phòng học là:

54,4 + 104,3 – 13,6 = 145,1 (m2)

Bài 5:

Diện tích xung quanh hình lập phương là

4,5 x 4,5 x 4 = 81(cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là

4,5 x 4,5 x 6 = 121,5(cm2)

Đáp số:

Sxq: 81 cm2 ;

Stp: 121,5 cm2

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 2

Chuyên mục Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 đầy đủ các tuần học. Mỗi tuần học gồm 2 đề thi cho các bạn học sinh cùng tham khảo, rèn luyện, củng cố kỹ năng giải Toán cuối tuần. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
77 55.016
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm