Toán lớp 5 trang 94, 95 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 94 luyện tập và Toán lớp 5 trang 95 Luyện tập chung là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay cho bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình thang tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 93, 94: Diện tích hình thang

1. Toán lớp 5 trang 94 Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán lớp 5. Sau đây là chi tiết đáp án của từng câu hỏi để các bạn học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án.

Giải Toán lớp 5 trang 94 Câu 1

Tính diện tích hinh thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

b) a =\displaystyle {2 \over 3}m; b = \frac{1}{2} m; h = \frac{9}{4} m.

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =\displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Đáp án

a) Diện tích của hình thang đó là:

\displaystyle {{\left( {14 + 6} \right) \times 7} \over 2} = 70\,\,(c{m^2})

b) Diện tích của hình thang đó là:

\displaystyle {{\left( {{2 \over 3} + {1 \over 2}} \right) \times {9 \over 4}} \over 2} = {{21} \over {16}}=1,3125 \;(m^2)

c) Diện tích của hình thang đó là:

\displaystyle {{\left( {2,8 + 1,8} \right) \times 0,5} \over 2} = {{23} \over {20}}=1,15\,\,({m^2})

Giải Toán lớp 5 trang 94 Câu 2

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m. Đáy bé bằng \frac{2}{3} đáy lớn, đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải

- Tính độ dài đáy bé ta lấy độ dài đáy lớn nhân với \frac{2}{3}

- Tính chiều cao ta lấy độ dài đáy bé trừ đi 5m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

- Tìm tỉ số giữa diện tích và 100m2.

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp 100m2 bao nhiêu lần thì số thóc thu được gấp 64,5kg bấy nhiêu lần.

Đáp án

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

120 × \frac{2}{3} = 80 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 – 5 = 75 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

\frac{\left(120+80\right)\times75}{2}=\ 7500 (m2)

1 mét vuông thu hoạch được số thóc là:

64,5 : 100 = 0,645 (kg thóc)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

0,645 × 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 kg

Giải Toán lớp 5 trang 94 Câu 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Diện tích hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau.

b) Diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang:

S =\displaystyle {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Đáp án

a) Ghi chữ Đ vào ô trống

Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chung đáy DC. Có chiều cao bằng nhau là đoạn thẳng AD, có đáy bé bằng 3 cm.

b) Ghi chữ S vào ô trống diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB X AD = 9cm × AD

Diện tích hình thang AMCD bằng:

\eqalign{
& {{\left( {DC + AM} \right) \times A{\rm{D}}} \over 2} \cr
& = {{\left( {9 + 3} \right) \times A{\rm{D}}} \over 2} \cr
& = 6 \times A{\rm{D}} \cr}

Ta có

\dfrac{{6 \times A{\rm{D}}}}{{9 \times A{\rm{D}}}} =\dfrac{6}{9}= \dfrac{2}{3}

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng\dfrac{2}{3} diện tích hình chữ nhật ABCD.

Điền lần lượt như sau:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. Đ

b) Diện tích hình thang AMCD bằng \dfrac{1}{3} diện tích hình chữ nhật ABCD. S

Để tham khảo lời giải cho bài tiếp theo, các em học sinh cùng theo dõi lời giải bên dưới và tham khảo lời giải theo cách khác Toán lớp 5 trang 95 chi tiết, dễ hiểu.

2. Toán lớp 5 trang 95 Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán lớp 5. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 95 Câu 1

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông là:

a) 3 cm và 4 cm

b) 2,5 cm và 1,6 cm

c) \frac{2}{5} dm và \frac{1}{6} dm

Phương pháp giải

Diện tích hình tam giác vuông bằng tích độ dài của hai cạnh góc vuông chia cho 2.

Đáp án

a) Diện tích tam giác vuông là:

\dfrac{3\times4}{2}= 6 \;(cm^2)

b) Diện tích tam giác vuông là:

S =\dfrac{2,5\times 1,6}{2}= 2\; (m^2)

c) Diện tích tam giác vuông là:

S =\displaystyle {{{2 \over 5} \times {1 \over 6}} \over 2} = {1 \over {30}}\;(dm^2)

Giải Toán lớp 5 trang 95 Câu 2

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

Phương pháp giải

- Tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị ) rồi chia cho 2.

- Tính diện tích tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều chiều cao (cùng một đơn vị ) rồi chia cho 2.

Đáp án

Diện tích của hình thang ABED là:

\frac{\left(2,5+1,6\right)\times1,2}{2}=2,46 (dm2)
Chiều cao của hình tam giác BEC bằng độ dài đoạn AH = 1,2 dm nên diện tích của hình tam giác BEC bằng

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5
Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là:

2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)

Đáp số: 1,68 (dm2)

Giải Toán lớp 5 trang 95 Câu 3

Trên một mảnh vườn hình thang người ta sử dụng 30% diện tích đất để trồng đu đủ và 25% diện tích đất để trồng chuối.

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5 mét vuông đất.

b) Hỏi số cây chuối được trồng nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1 mét vuông đất.

Phương pháp giải

- Tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Tính diện tích trồng đu đủ = diện tích mảnh vườn : 100 x 30.

- Tính diện tích trồng chuối = diện tích mảnh vườn : 100 x 25.

- Tính số cây đu đủ = diện tích trồng đu đủ : số mét vuông đất để trồng 1 cây đu đủ.

- Tính số cây chuối = diện tích trồng chuối : số mét vuông đất để trồng 1 cây chuối.

- Số cây chuối nhiều hơn = số cây chuối - số cây đu đủ.

Đáp án

Diện tích của mảnh vườn hình thang là:

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5
Diện tích trồng cây đu đủ là: (2400 : 100) × 30 = 720 (m2)

Diện tích trồng chuối là: 100 × 25 = 600 (m2)

Số cây đu đủ được trồng là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối được trồng là: 600 : 1 = 600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

600 – 480 = 120 (cây)

Đáp số a) 480 cây

b) 120 cây

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 5: Chu vi hình tròn - Luyện tập

Tham khảo thêm: Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán lớp 5 Luyện tập chung diện tích hình thang bao gồm các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về hình học - hình thang, cách tính diện tích hình thang. Tham khảo và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải Vở bài tập Toán 5: Luyện tập Diện tích Hình Thang để biết thêm các cách giải bài tập toán ôn tập tổng hợp học kì 1. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử - Địa lý mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc.

Chuyên mục Toán lớp 5 tổng hợp tất cả các bài trong năm học có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Tất cả các tài liệu tại đây đều được tải miễn phí về sử dụng. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Các tài liệu câu hỏi và câu trả lời tại đây trả lời nhanh chóng, chính xác!

Đánh giá bài viết
894 395.815
11 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bảo Ngọc Phạm
  Bảo Ngọc Phạm

  hay😁

  Thích Phản hồi 16:06 18/01
  • Bảo Ngọc Phạm
   Bảo Ngọc Phạm

   hay nha

   Thích Phản hồi 16:06 18/01
   • Duyen Nguyen
    Duyen Nguyen

    Hay nhưng mình ko hỉu câu 3 của bài Luyện tập cho lắm😊

    Thích Phản hồi 17:10 18/01
    • PHẠM TÂM AN HUỲNH
     PHẠM TÂM AN HUỲNH

     MÌNH CŨNG HOK HỈU LẮM

     Thích Phản hồi 16:25 27/01
   • kiều ngọc linh
    kiều ngọc linh

    bổ ích đấy "/

    Thích Phản hồi 17:22 18/01
    • Vũ Tường Minh
     Vũ Tường Minh

     ?

     Thích Phản hồi 15:34 19/01
     • Vũ Tường Minh
      Vũ Tường Minh

      sai mot cau

      Thích Phản hồi 15:56 19/01
      • Mỹ Linh Nguyễn Thị
       Mỹ Linh Nguyễn Thị

       ????????////?///?/////

       Thích Phản hồi 18:49 20/01
       • Ellina Gấu
        Ellina Gấu

        Sai rồi nhá câu 1 luyện tập chumg phải là 1/15 mới đúng chứ ko phải 1/30 đâu 😄

        Thích Phản hồi 08:52 24/01
        • Ellina Gấu
         Ellina Gấu

         câu c ấy


         Thích Phản hồi 08:52 24/01
         • PHẠM TÂM AN HUỲNH
          PHẠM TÂM AN HUỲNH

          HAY 😇😇😇

          Thích Phản hồi 16:24 27/01
          Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm