Toán lớp 5 trang 50, 51 Cộng hai số thập phân

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được phép cộng hai số thập phân, giải bài toán với phép cộng hai số thập phân.

1. Toán lớp 5 trang 50 Cộng hai số thập phân

Giải Toán lớp 5 trang 50 bài 1

Tính

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,58,2 \\ & + \\ & \,\,\,24,3 \\ \end{align}}{{}}

b) \,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,19,36 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,4,08 \\ \end{align}}{{}}

c)\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,75,8 \\ & + \\ & \,\,\,\,249,19 \\ \end{align}}{{}}

d) \,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,0,995 \\ & + \\ & \,\,\,0,868 \\ \end{align}}{{}}

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,58,2 \\ & + \\ & \,\,\,24,3 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,82,5}

b)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,19,36 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,4,08 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,23,44}

c)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,75,8 \\ & + \\ & \,\,\,249,19 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,324,99}

d)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,0,995 \\ & + \\ & \,\,\,0,868 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,1,863}

Giải Toán lớp 5 trang 50 bài 2

Đặt tính rồi tính

a) 7,8 + 9,6

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,7,8 \\ & + \\ & \,\,\,9,6 \\ \end{align}}{\,\,17,4}

b)

\,\,\dfrac{\begin{align} & \,\,\,34,82 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,9,75 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,44,57}

c)

\, \, \dfrac{\begin{align} & \, \, \, 57,648 \\ & + \\ & \, \, \, 35,37 \\ \end{align}}{\, \, \, \, \, 93,018}

Toán lớp 5 trang 50 bài 3

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải
Cân nặng của Tiến = cân nặng của Nam + 4,8kg.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

Để tham khảo Giải Toán lớp 5 cho bài tiếp theo, các bạn học sinh tham khảo lời giải dưới đây hoặc Lời giải Toán lớp 5 trang 50, 51 Luyện tập đầy đủ chi tiết khác.

2. Toán lớp 5 trang 50, 51 Luyện tập

Phần lời giải Luyện tập Cộng hai số thập phân đầy đủ chi tiết các phần các em học sinh cùng so sánh đối chiếu sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 50 bài 1

Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a

a

5,7

14,9

0,53

b

6, 24

4, 36

3, 09

a + b

5,7 + 6,24 = 11,94

b + a

6,24 + 5,7 = 11, 94

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a + b = b + a

Phương pháp giải

- Cộng hai số thập phân ta làm như sau:

+ Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Cộng như cộng các số tự nhiên.

+ Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

- So sánh giá trị của a + b và b + a.

Đáp án và hướng dẫn giải

a

5,7

14,9

0,53

b

6, 24

4, 36

3, 09

a + b

5,7 + 6,24 = 11,94

14,9 + 4, 36 = 19, 26

0,53 + 3,09 = 3, 62

b + a

6,24 + 5,7 = 11, 94

4, 36 + 14,9 = 19, 26

3, 09 + 0,53 = 3, 62

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a + b = b + a

Giải Toán lớp 5 trang 50 bài 2

Thực hiện phép cộng rồi thực hiện tính chất giao hoán để thử lại

a) 9,46 + 3,8

b) 45,08 + 24,97

c) 0,07 + 0,09

Phương pháp giải

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 51 bài 3

Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Tóm tắt

Chiều rộng: 16,34 m

Chiều dài: Hơn chiều rộng 8,32 m

Chu vi hình chữ nhật: ... mét?

Phương pháp giải

- Chiều dài = chiều rộng + 8,32m

- Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2

Đáp án và hướng dẫn giải

Chiều dài hình chữ nhật là: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: (24,66 +16,34) × 2 = 82 m

Đáp số: 82m

Giải Toán lớp 5 trang 51 bài 4

Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 mét vải, tuần lễ sau bán được 525,22 mét vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt

Tuần đầu: 314,78 mét

Tuần sau: 525,22 mét

Cửa hàng bán tất cả các ngày trong tuần

Trung bình mỗi ngày: .... mét?

Phương pháp giải

- Tính số vải bán được trong hai tuần = số vải bán tuần đầu + số vải bán tuần sau.

- Tính số ngày trong hai tuần.

- Số vải bán trung bình trong mỗi ngày = số vải bán được trong hai tuần : số ngày trong hai tuần.

Đáp án và hướng dẫn giải

Số mét vải cửa hàng bán được trong 2 tuần là:

314,78 + 525,22 = 840 m

Số ngày trong 2 tuần là:

7 × 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số vải là:

840 : 14 = 60 m

Đáp số: 60 mét

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5: Tổng nhiều số thập phân

Chuyên mục Toán lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5 có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Các câu hỏi và đáp án tại đây nhanh chóng, chính xác nhất!

3. Lý thuyết Cộng hai số thập phân

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

Giải Toán lớp 5 Cộng hai số thập phân

Ta phải thực hiện phép cộng:

1,84 +2,45 = ? (m)

Ta có: 1,84m = 184cm

2,45m = 245cm

\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{245\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,429\,\,(cm)}\end{array}\\429cm = 4,29m\end{array}

429 cm = 4, 29m

Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m). Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{2,45\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,4,29\,\,(m)}\end{array}

- Thực hiện phép cộng như công các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

b) Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

\begin{array}{*{20}{c}}{ + \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{15,9\,\,\,\,\,}\\{8,75}\end{array}}\\\hline{\,\,24,65}\end{array}

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

4. Trắc nghiệm Cộng hai số thập phân

Trắc nghiệm Cộng hai số thập phân có đầy đủ đáp án cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết tại đây:

5. Bài tập cộng hai số thập phân

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán lớp 5: Cộng hai số thập phân - Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, cộng hai số thập phân, đăt tính rồi tính .. ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
776 264.412
12 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tạ Gia Huy
  Tạ Gia Huy

  SAI KÌA CÂU c) BÀI 2 BẰNG 93,018 CHỨ


  Thích Phản hồi 10/11/21
  • Bạch Dương
   Bạch Dương

   tớ thấy nta sửa rồi

   Thích Phản hồi 10/11/21
  • Tạ Gia Huy
   Tạ Gia Huy

   @Bạch Dương OKE


   Thích Phản hồi 11/11/21
 • Tạ Gia Huy
  Tạ Gia Huy

  PHẦN LUYỆN TẬP LẠI SAI BÀI 3 CHU PHẢI BẰNG 81,96 mét Ạ

  Thích Phản hồi 11/11/21
  • Bi
   Bi

   Họ làm đúng r mà

   Thích Phản hồi 11/11/21
 • Tạ Gia Huy
  Tạ Gia Huy

  DUYỆT E NHANH NHÁ


  Thích Phản hồi 11/11/21
  • Tạ Gia Huy
   Tạ Gia Huy

   SAI BÀI 3 PHÂN LUYỆN TẬP CHU VI BẰNG 81,96 MÉT NHÉ


   Thích Phản hồi 11/11/21
   • Captain
    Captain

    bạn sai r bằng 82

    Thích Phản hồi 11/11/21
  • Phú Hưng Phạm
   Phú Hưng Phạm

   hay nhờ :0 👍👍👍

   Thích Phản hồi 22/11/21
   • Phú Hưng Phạm
    Phú Hưng Phạm

    VAIZ😄

    Thích Phản hồi 30/11/21
    • Phạm Tiến
     Phạm Tiến

     tớ tên tiến mà

     Thích Phản hồi 04/01/22
     • huong bui
      huong bui

      ko có đâu

      😎

      Thích Phản hồi 19:03 01/11
      • Sun Monster
       Sun Monster .-.
       Thích Phản hồi 10/11/20
       • THÀNH DIỆU VŨ
        THÀNH DIỆU VŨ NOT GOOD 
        Thích Phản hồi 20/11/20

        Giải bài tập Toán lớp 5

        Xem thêm