Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 26 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Vận tốc. Quãng đường. Thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 tuần 26

Vận tốc. Quãng đường. Thời gian - Đề số 1

Bài 1:

Xe máy đi được quãng đường s trong khoảng thời gian t. Tính vận tốc của xe máy biết:

a) t = 1/2 giờ, s = 15km;

b) t = 45 phút, s = 24km;

c) t = 1 giờ 30 phút, s = 42km.

Bài 2:

Ô tô đi với vận tốc v, trong thời gian t. Tính quãng đường s ô tô đi được, biết:

a) v = 60 km/giờ, t = 2 giờ 15 phút;

b) v = 48 km/giờ, t = 1 giờ 10 phút ;

c) v = 900 m/phút, t = 1,2 giờ.

Bài 3:

Bạn Hằng đi học lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 15 phút với vận tốc 3,6 km/giờ. Hỏi quãng đường từ nhà Hằng đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4:

Hai người đi xe đạp trên cùng một quạng đường. Người thứ nhất đi với vận tốc 11 km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 215 m/phút. Hỏi ai đi nhanh hơn và mỗi phút nhanh hơn bao nhiêu ki lô mét?

Bài 5: Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp.

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 tuần 26

Bài 1:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

HD: Thời gian Hằng đi từ nhà đến trường là:

7 giờ 15 phút – 7 giờ = 15 phút

15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường từ nhà Hằng đến trường dài :

3,6 x 0,25 = 0,9 (km).

Bài 4:

HD: Đổi 215 m/phút theo đơn vị km/giờ.

Người thứ hai đi với vận tốc là:

215 m/phút = 215 x 0,06 = 12,9 km/giờ.

Vậy người thứ hai đi nhanh hơn và mỗi phút nhanh hơn:

12, 9 - 11 = 1,9 (km)

Đáp số: 1,9 km

Bài 5:

Bài giải:

12000 hộp gấp 60 hộp số lần là:

12000 : 60 = 200 (lần)

Thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp là:

200 x 5 = 1000 (phút)

1000 (phút) = 16 giờ 40 phút

Đáp số: 16 giờ 40 phút

Đánh giá bài viết
45 32.658
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm