Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 26 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Vận tốc. Quãng đường. Thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26

Vận tốc. Quãng đường. Thời gian - Đề số 1

Bài 1:

Xe máy đi được quãng đường s trong khoảng thời gian t. Tính vận tốc của xe máy biết:

a) t = 1/2 giờ, s = 15km;

b) t = 45 phút, s = 24km;

c) t = 1 giờ 30 phút, s = 42km.

Bài 2:

Ô tô đi với vận tốc v, trong thời gian t. Tính quãng đường s ô tô đi được, biết:

a) v = 60 km/giờ, t = 2 giờ 15 phút;

b) v = 48 km/giờ, t = 1 giờ 10 phút ;

c) v = 900 m/phút, t = 1,2 giờ.

Bài 3:

Bạn Hằng đi học lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 15 phút với vận tốc 3,6 km/giờ. Hỏi quãng đường từ nhà Hằng đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4:

Hai người đi xe đạp trên cùng một quạng đường. Người thứ nhất đi với vận tốc 11 km/giờ, người thứ hai đi với vận tốc 215 m/phút. Hỏi ai đi nhanh hơn và mỗi phút nhanh hơn bao nhiêu ki lô mét?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26

Bài 1:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

HD: Thời gian Hằng đi từ nhà đến trường là:

7 giờ 15 phút – 7 giờ = 15 phút

15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường từ nhà Hằng đến trường dài :

3,6 x 0,25 = 0,9 (km).

Bài 4:

HD: Đổi 215 m/phút theo đơn vị km/giờ.

Người thứ hai đi với vận tốc là:

215 m/phút = 215 x 0,06 = 12,9 km/giờ.

Vậy người thứ hai đi nhanh hơn và mỗi phút nhanh hơn:

12, 9 - 11 = 1,9 (km)

Đáp số: 1,9 km

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
32 22.362
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm