Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 5 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 5 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 5 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên về bảng đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích và toán tỉ lệ.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 - Đề 2

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 5 Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2000m = ……………cm

A. 20 000

B. 200 000

C. 2 000 000

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

72 000 000m = ………………km

A. 7 200 000

B. 720 000

C. 72 000

D. 7200

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

240 000kg = ……………tấn

A. 24

B. 240

C. 2400

D. 24 000

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 tạ 5kg = 35kg

b) 3 tạ 5kg = 35kg

Bài 5: Xe tải thứ nhất chở 2 tấn 16kg than đá. Xe tải thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 150kg nhưng lại ít hơn xe thứ ba 252kg than đá. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam than đá?

Bài 6:

Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 20l xăng. Biết rằng ô tô đã đi được 75km, hỏi ô tô đó đã tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 7:

Hiện nay số dân ở một xã có 5000 người. Biết rằng mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 18 người, hỏi năm sau số dân ở xã đó là bao nhiêu người?

Bài 8:

12 người làm xong một công việc trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Bài 9:

Một gia đình gồm 4 người (bố, mẹ và hai con). Bình quân thu nhập hằng tháng là 650 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một người nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hằng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền?

Bài 10: Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ bên (Được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông BMNQ)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Để tham khảo trọn bộ bài tập Toán lớp 5 của từng tuần học, các bạn học sinh cùng tham khảo chuyên mục: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 5 Đề 1

Bài 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2000m = ……………cm

Chọn B. 200 000

Bài 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

72 000 000m = ………………km

Chọn  C. 72 000

Bài 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

240 000kg = ……………tấn

Chọn B. 240

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 tạ 5kg = 35kg  S

b) 3 tạ 5kg = 35kg Đ

Bài 5

Đổi: 2 tấn 16kg = 2016kg.

Xe thứ hai chở được số ki-lô-gam than đá là:

2016 + 150 = 2166 (kg)

Xe thứ ba chở số ki-lô-gam than đá là:

2166 + 252 = 2418 (kg)

Trung bình mỗi xe chở số ki-lô-gam than đá là:

(2016 + 2166 + 2418) : 3 = 2200 (kg)

Đáp số: 2200kg

Bài 6:

Bài giải

Ô tô đi 1km thì tiêu thụ số xăng là:

20 : 100 =  \frac{1}{5} (l)

Ô tô đi 75km thì tiêu thụ số xăng là:

\frac{1}{5} x 75 = 15 (l)

Đáp số: 15 l

Bài 7:

HD: Tính tỉ số 5000 : 1000 = 5

Một năm sau đó số dân của xã tăng thêm là:

18 x 5 = 90 (người)

Một năm sau đó số dân xã đó là:

5000 + 90 = 5090 (người)

Bài 8:

Bài giải

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là:

2 x 10 = 120 (người)

Muốn làm xong công việc trong 8 ngày thì cần số người là:

120 : 8 = 15 (người)

Đáp số: 15 người.

Bài 9:

HD: Tổng thu nhập hằng tháng của gia đình đó là:

650000 x 4 = 2600000 (đồng)

Thêm 1 người thì gia đình có:

1 + 4 = 5 (người)

Bình quân thu nhập hằng tháng khi có thêm 1 người là:

2600000 : 5 = 520000 (đồng)

Vậy bình quân thu nhập hằng tháng đã bị giảm đi là:

650000 – 520000 = 130000 (đồng).

Bài 10:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án

Bài giải

Chia mảnh đất thành một hình chữ nhật và hình vuông (như hình vẽ)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là :

15 x 5 = 75(cm2)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật BMNQ là :

8 x 8 = 64(cm2)

Diện tích mảnh đất là :

75 + 64 = 139(cm2)

Đáp số: 139 cm2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 khác

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Toàn bộ tài liệu có đáp án cho từng bài.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
74 77.582
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm