Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 17 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 17 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 17

Bài 1:

Viết các tỉ số phần trăm sau thành phân số tối giản:

4% ; 64% ; 175% ; 57,5% ; 0,05%.

Bài 2:

Tìm x:

a) 4,75 + x = 2,4 x 5,6;

b) x – 7,3 = 13,8 + 9,37;

c) x x 7,5 = 44,625 : 1,7;

d) x : 6,4 = 34,7 – 23,85.

Bài 3:

Một học sinh lần lượt ấn các phím sau, theo em bạn đó đã tính giá trị của biểu thức nào? Kết quả bằng bao nhiêu?

a)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

b)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính:

a) Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở một phân xưởng, người ta thấy có 162 sản phẩm không đạt chuẩn và 3438 sản phẩm đạt chuẩn. Tính tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của phân xưởng đó.

b) Giá một chiếc mũ bảo hiểm là 108 000 đồng. Để thu hút khách hàng, người ta quyết định hạ giá 17,5%. Tính giá của chiếc mũ bảo hiểm sau khi hạ giá.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17

Bài 1:

HD: Viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số rồi rút gọn.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

a) 4,75 + x = 2,4 x 5,6

4,75 + x = 13,44

x = 13,44 - 4,75

x = 8,69

b) x – 7,3 = 13,8 + 9,37

x – 7,3 = 23,17

x = 23,17 + 7,3

x = 30,47

c) X x 7,5 = 44,625 : 1,7

X x 7,5 = 26,25

X = 26,25 : 7,5

X = 3,5

d) x : 6,4 = 34,7 – 23,85

x : 6,4 = 10,85

x = 10,85 x 6,4

x = 69,44

Bài 3:

a) 57,4 x 8,5 : 7 + 5,03 = 74,73

b) 8,75 : 3,5 : 1,25 x 5 = 10.

Bài 4:

Bài giải

ạ) Tổng số sản phẩm của phân xưởng là:

162 + 3438 = 3600 (sản phẩm)

Tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là:

3438 : 3600 = 0,955

0,955 = 95,5%

b) Số tiền hạ giá của một chiếc mũ là:

108000 : 100 x 17,5 = 18900 (đồng)

Giá bán chiếc mũ là:

108000 – 18900 = 89100 (đồng)

Đáp số: a) 95,5% ; b) 89 100 đồng.

Có thể giải theo các bước sau:

100% – 17,5% = 82,5%

108000 : 100 x 82,5 = 89100 (đồng)

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5

Đánh giá bài viết
19 16.504
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm