Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 17

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 tuần 17

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 17 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 - 10 hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 sắp tới.

1. Put the word in the right column.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 17

2. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 17

3. Read and answer the questions.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 17

4. Complete the questions.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 17

ĐÁP ÁN

1. Put the word in the right column.

Zoo animals: peacock; gorilla; crocodile;

Fairy tales: Cinderella; Snow White and the Seven Dwarfs; Sleeping Beauty

Sports: basketball; chess; table tennis

Events: football match; singing contest, Sleeping beauty

2. Read and circle a, b or c.

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - b; 5 - a

3. Read and answer the questions.

1 - Because he doesn’t like singing.

2 - He likes reading fairy tales.

3 - He stayed at home and read Aladdin and the Magic Lamp.

4 - He is clever and kind.

5 - It is the good always wins the evil.

4. Complete the questions.

1 - How many lessons do you have today?

2 - How often do you have Music?

3 - What do you do at free time?

4 - Why do you learn English?

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 17. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
34 5.519
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm