Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 Tuần 5 môn tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, bài tập tiếng Anh lớp 5 Tuần 5 có đáp án được biên tập bám sát sách giáo khoa tiếng Anh 5 Lesson 3 Unit 3 Where did you go on holiday? và Lesson 1 Unit 4 Did they go to the party?. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

* Ôn tập lại Lý thuyết tiếng Unit 3 lớp 5 tại:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?

1. Look, read and complete. Then say the sentence aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

2. Read and Complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

3. Read the text and number the pictures.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

4. Read the text again and answer the questions.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

5. Reorder the words to complete sentence. 

1. went/ by/ bike/ we/ last/ to/ week/ school

_____________________________

2.  Phu Quy/ you/ to/ island/ go/ did/?

_____________________________

3. was/ in/ Lam/ Hue/ last month

_____________________________

4. you/ play/ did/ last/ badminton/ Friday/?

_____________________________

5. went/ she/ cinema/ last night/ to/ parents/ with/ her

_____________________________

6. am/ I/ student/ a/ Le Quy Don/ School/ at/ Primary

_____________________________

7. last/ festival/ had/ school/ music/ my/ Sunday

_____________________________

8.  this/ Phong/ his/ is/ name/ is/ my/ dad

_____________________________

9. sixteen/ Linh and Nam/ old/ years/ are

_____________________________

10. Hoa/ in/ the swimming pool/ swam/ last night

_____________________________

ĐÁP ÁN

1. Look, read and complete. Then say the sentence aloud.

1 - family; 2 - underground; 3 - holiday;

4 - motorbike; 5 - grandparents; 6 - wonderful

2. Read and complete.

1 - the; 2 - the; 3 - a; 4 - O; 5 - O

3. Read the text and number the pictures.

1 - b; 2 - f; 3 - e; 4 - c; 5 - d; 6 - a;

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Tony. Cuối tuần trước, tôi và những người bạn cùng lớp đã đi đến làng quê. Chúng tôi đến đây bằng xe khách. Vào buổi sáng, chúng tôi dựng lều trong rừng. Vào buổi chiều chúng tôi chơi cầu lông. Sau đó, chúng tôi nấu những món ăn ngon. Chúng tôi mệt nên chúng tôi đã ngủ rất ngon. Vào giữa đêm, tôi tỉnh dậy vì có quá nhiều nước ở trong lều. Tôi đã hét lên và tất cả mọi người bật dậy. Chúng tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy dòng nước chảy vào trong lều. Chúng tôi thật sự đã có một cuối tuần thật khủng khiếp.

4. Read the text again and answer the questions.

1 - They went to the countryside.

2 - They went there by coach.

3 - They played badminton.

4 - Because there were a lot of water in the tent.

5 - No, they didn’t.

5. Reorder the words to complete sentence.

1 - We went to school by bike last week.

2 - Did you go to Phu Quy island?

3 - Lam was in Hue last month.

4 - Did you play badminton last Friday?

5 - She went to cinema with her parents last night.

6 - I am a student at Le Quy Don primary school.

7 - My school had music festival last Sunday.

8 - This is my dad and his name is Phong.

9 - Linh and Nam are sixteen years old.

10 - Hoa swam in the swimming pool last night.

Download đề thi và đáp án tại: Bài tập cuối tuần 5 môn Tiếng Anh 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
56 13.008
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm