Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 20 (Unit 12 - Lesson 2 + 3)

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập ở Unit 12 (lesson 2 và lesson 3) có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say them aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

2. Circle the incorrect words in the answers below. Then correct the sentences.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

3. Read and write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

4. Write the reponses.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

Đáp án bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

1.

1. b 2. b 3. a 4. a 5. b

2.

1. Cutting → cut

2. Don’t →won’t

3. Can’t → shouldn’t

4. Cut → burn

3.

1. you 2. won’t 3. burn 4. may 5. cut

4.

1. Ok, I won’t

2. Ok, I won’t

3. Because you may get a burn.

4. Because you may fall and break your arm.

5. Because you may fall and break your leg.

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20. Ngoài ra, VnDoc.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
23
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm