Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 32

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 2 và Lesson 3 Unit 19. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 32

(Unit 19 - Lesson 2 + Lesson 3)

1. Read and match. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

2. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

4. Write about you.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

ĐÁP ÁN

1.

1. d 2. c 3. b 4. e 5. a

2.

1. of 2. in 3. for 4. to 5. of

3.

1. c 2. c 3. a 4. c 5. a

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên VnDoc.com giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
20 5.947
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm